Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wyniki postępowań

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 21 Grudnia, 2009 - 15:52
Wynik zapytania ofertowego na wydruk plakatów oraz ulotek informacyjnych

Postępowanie dotyczyło wydruku plakatów oraz ulotek informacyjnych dla projektu „Lepszy start dla „zawodowca””, prowadzonego przez m.st. Warszawę, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki.

Czytaj dalej
Środa, 15 Grudnia, 2010 - 12:32
Wynik zapytania dotyczącego przygotowania pudełeczek na lekarstwa

Postępowanie dotyczyło wykonania pudełeczek na lekarstwa opatrzonych logo programu operacyjnego- 300 szt.

Czytaj dalej
Wtorek, 14 Grudnia, 2010 - 11:10
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania studium wykonalności

Postępowanie dotyczyło przygotowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Poniedziałek, 13 Grudnia, 2010 - 15:05
Wynik zapytania ofertowego na badanie i analizę wskaźników

Postępowanie dotyczyło badania i analizy wskaźników dla projektu miejskiego ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj dalej
Piątek, 10 Grudnia, 2010 - 15:00
Wynik zapytania ofertowego dot. kalendarzy B5

Postępowanie dotyczyło wykonania kalendarzy B5 w ramach promocji projektu pn. Wyposażenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Czytaj dalej
Piątek, 10 Grudnia, 2010 - 11:18
Wynik zapytania dot. przygotowania bloczków notesowych

Postępowanie dotyczyło przygotowania bloczków notesowych składających się z 50 kartek

Czytaj dalej
Środa, 8 Grudnia, 2010 - 08:58
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania studium wykonalności

Postępowanie dotyczyło przygotowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu miejskiego planowanego do dofinansowania

Czytaj dalej
Poniedziałek, 6 Grudnia, 2010 - 12:22
Wynik zapytania ofertowego dot. długopisów

Postępowanie dotyczyło zaprojektowania i wykonania długopisów w krztałcie strzykawki w ramach promocji projektu

Czytaj dalej
Środa, 1 Grudnia, 2010 - 19:09
Wynik zapytania ofertowego dot. wydruku broszury informacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest: wydruk broszury informacyjnej prezentującej projekty realizowane przy wykorzystaniu środków z funduszy europejskich w m.st. Warszawie.

Czytaj dalej
Środa, 1 Grudnia, 2010 - 19:07
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania poczętunku

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie poczęstunku dla 20 uczestników oraz wykładowcy.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 29 Listopada, 2010 - 12:37
Wynik zapytania ofertowego w ramach projektu

Wynik zapytania ofertowego w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie"

Czytaj dalej
Czwartek, 18 Listopada, 2010 - 16:07
Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania broszury informacyjnej

Postępowanie dotyczyło przygotowania projektu graficznego i wydruku broszury informacyjnej o Muzeum Warszawskiej Pragi, projekcie prowadzonym przez m.st. Warszawę, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj dalej
Środa, 17 Listopada, 2010 - 15:42
Wynik zapytania ofertowego dot. publikacji ogłoszenia

Wynik zapytania ofertowego dot. publikacji ogłoszenia w dzienniku lub tygodniku ogólnopolskim, informującego o realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”

Czytaj dalej
Czwartek, 4 Listopada, 2010 - 08:36
Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie i wydruk plakatu

Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie i wydruk plakatu

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Listopada, 2010 - 16:14
Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie poczęstunku

Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie poczęstunku

Czytaj dalej