Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wyniki postępowań

Increase Normal Decrease
Czwartek, 22 Września, 2011 - 14:39
Wynik postępowania dot. przygotowania poczęstunku

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 5.09.2011 r. na przygotowanie poczęstunku dla 21 osób podczas warsztatów edukacyjnych, organizowanych w ramach Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT - Warszawa

Czytaj dalej
Wtorek, 20 Września, 2011 - 12:33
Wynik zapytania ofertowego-wykonanie materiałów informacyjno-rekrutacyjnych

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania materiałów informacyjno- rekrutacyjnych

Czytaj dalej
Piątek, 16 Września, 2011 - 14:32
Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania - warsztaty edukacyjne

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie 3 jednodniowych warsztatów edukacyjnych

Czytaj dalej
Piątek, 9 Września, 2011 - 13:10
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania poczęstunku

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania poczęstunku podczas dwudniowego spotkania inaugurującego rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Cities on Power”.

Czytaj dalej
Piątek, 9 Września, 2011 - 13:08
Wynik zapytania ofertowego dot. organizacji kolacji

Wynik zapytania ofertowego dot. organizacji kolacji w ramach realizacji projektu „Cities on Power”.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 5 Września, 2011 - 10:25
Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania studium wykonalności

Wynik postępowania dot. wykonania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu miejskiego planowanego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czytaj dalej
Piątek, 2 Września, 2011 - 15:43
Wynik zapytania dot. przeprowadzenie ewaluacji ex-ante

Wynik zapytania dot. przeprowadzenie ewaluacji ex-ante dokumentu operacyjnego w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

Czytaj dalej
Piątek, 2 Września, 2011 - 15:40
Wynik zapytania dot. sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Wynik zapytania ofertowego dot. sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji uwzględniającego również wytyczne wymagane przy sporządzaniu studium wykonalności dla RPO WM.

Czytaj dalej
Środa, 31 Sierpnia, 2011 - 10:03
Wynik zapytania dot. sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Zapytanie dot. wyceny usługi polegającej na sporządzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji uwzględniającego również wytyczne wymagane przy sporządzaniu studium wykonalności dla RPO WM

Czytaj dalej
Wtorek, 23 Sierpnia, 2011 - 14:20
Zapytanie ofertowe dot. projektu BaSIC

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na poprowadzeniu procesu certyfikacji wydatków projektu BaSIC

Czytaj dalej
Środa, 10 Sierpnia, 2011 - 13:26
Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania i realizacji szkolenia

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i realizacji dwudniowego szkolenia dla pracowników 5 urzędów

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2011 - 09:01
Wynik zapytania ofertowego dot. wstępnej wersji produktu i strategii

Wynik zapytania ofertowego dot. wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania projektu "FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2011 - 08:57
Wynik zapytania ofertowego dot. wstępnej wersji produktu finalnego

Wynik zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2011 r. dotyczącego przygotowania wstępnej wersji produktu finalnego – programu szkolenia pod tytułem : „Akademia Rzemiosł Artystycznych” projektu innowacyjnego testującego pt.: „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2011 - 08:53
Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania strategii

Wynik zapytania ofertowego z dnia 14 lipca 2011 r. dotyczącego opracowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Czytaj dalej
Czwartek, 28 Lipca, 2011 - 13:04
Wynik zapytania ofertowego z 15.07.2011 dot. wykonania stojących statuetek

Wynik zapytania ofertowego z 15.07.2011 roku dot. wykonania stojących statuetek w kształcie trapezu ze stali nierdzewnej.

Czytaj dalej