Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Szukamy partnerów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 25 Listopada, 2010 - 13:49, admin

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnera/partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do przygotowania i wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych.

Czytelne wypełnione i podpisane zgłoszenia z propozycją współpracy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w okresie trwania naboru wniosków w jeden z następujących sposobów:

a) w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu ;

b) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu;

c) drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP;

d) drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu.

Ocena złożonych ofert współpracy prowadzona jest na bieżąco.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, prosimy o ograniczenie wizyt w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju wyłącznie do sytuacji niezbędnych i składanie dokumentów zgodnie z ww. sposobami.

Wizyta w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem: 22 443 02 41.

Zachęcamy do współpracy!