Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Warszawa Chopina

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 10 Kwietnia, 2015 - 14:53, lzelazowska

Projekt „Warszawa Chopina” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Informacje dotyczące Projektu:

Wartość całkowita projektu: 946 332,48 zł

Wartość dofinansowania: 709 749,36 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie: 6.2 Turystyka

Okres realizacji: lata 2013-2015

Beneficjent: Miasto st. Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Stołeczne Biuro Turystyki

 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zwiększona zostanie atrakcyjność turystyczna regionu Mazowsza oraz Warszawy poprzez powiększenie kompleksowej oferty turystycznej związanej z życiem i twórczością Fryderyka Chopina.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Nowy wizerunek Chopina – opracowany zostanie nowy, odmłodzony wizerunek Chopina, który pojawiałby się na zdjęciach w przestrzeni miejskiej w ramach aplikacji, na stronie www, materiałach drukowanych, monidłach oraz standach.
 2. Aplikacja „Żywy Chopin w mieście” – dzięki niej będzie można zrobić sobie zdjęcie z „prawdziwym” Chopinem w przestrzeni miejskiej Warszawy. Mechanizm polega na tym, że osoba ustawia się we wskazanym miejscu i pozuje do zdjęcia samodzielnie, a postać Chopina ukazuje się w aparacie fotograficznym smartphona obok pozującej osoby. Takie zdjęcie każda osoba będzie mogła, np. przesłać jako wiadomość MMS lub udostępnić w mediach społecznościowych. Aplikacja będzie dostępna w kilku miejscach przestrzeni miejskiej m.in. na terenie: Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu, Łazienek Królewskich, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
 3. Aplikacja „Fryderyk Chopin w Warszawie” – będzie to nowa wersja przewodnika mobilnego, wzbogacona o ciekawostki związane z artystą. Aplikacja umożliwi turystom korzystanie z nowoczesnego narzędzia, które ułatwi i uatrakcyjni zwiedzanie Warszawy Chopina. Oprogramowanie to przeznaczone będzie dla wszystkich osób korzystających ze smartphone’ów oraz mediów społecznościowych, zarówno dla turystów jak i mieszkańców Warszawy. W aplikacji znajdzie się zakładka: Skok za miasto – będą to krótkie informacje
  o Żelazowej Woli, Brochowie, obszarach Natura 2000 położonych w okolicy tych miejscowości, tj. o Kampinoskim Parku Narodowym. Aplikacja będzie dostępna
  w 7 wersjach językowych (polski, angielski, rosyjski, francuski, hiszpański, japoński, chiński).
 4. Audiobook – zostanie stworzony dla aplikacji mobilnej „Fryderyk Chopin
  w Warszawie” oraz strony internetowej. W atrakcyjny sposób przekazywać będzie ciekawe fakty z życia Fryderyka Chopina w Warszawie. Opracowany zostanie w 7 językach, oprócz wersji polskiej, audiobook będzie dostępny także w języku angielskim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, chińskim.
 5. System biblioteki muzycznej – dzięki niej będzie można zapoznać się wybranymi utworami Fryderyka Chopina. Ww. system będzie dostępny dla aplikacji mobilnej „Fryderyk Chopin w Warszawie” oraz na stronie www.
 6. Folder i broszura: Warszawa Fryderyka Chopina – będą prezentować i promować miejsca związane z kompozytorem. Ww. wydania będą dostępne w kilku wersjach językowych.
 7. Strona internetowa – będzie platformą gromadzącą nie tylko treści o życiu i twórczości Chopina, ale będzie także prezentować związane z nim miejsca. Na stronie tej będzie można znaleźć informacje o bieżących wydarzeniach związanych z postacią kompozytora, będzie także funkcjonować kalendarium imprez. Ciekawostką strony będzie nowoczesny awatar kompozytora odpowiadający na pytania internautów.
 8. Zakup przenośnych ławeczek grających wybrane fragmenty utworów Chopina – będzie to kontynuacja  i rozwinięcie szlaku grających ławeczek.
 9. Monidła i standy promocyjne – monidło ustawione przy punkcie informacji turystycznej m.st. Warszawy, będzie szablonem do zrobienia sobie zdjęcia z Fryderykiem Chopinem. Standy z odświeżonym wizerunkiem kompozytora będą narzędziem promocyjnym projektu, na tle których będzie można zrobić sobie zdjęcie.

 

Dnia 10 kwietnia 2015 roku w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.