Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Sami-dzielni

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 27 Września, 2019 - 12:30, bgolab

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w partnerstwie z Fundacją Atalaya

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 526 568,00 PLN

Wkład własny: 106 860,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 419 708,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 
01.09.2019 – 31.08.2021
Jednostka realizująca projekt: 
miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:

- Fundacja Atalaya

Opis projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 80 mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  poprzez działania ukierunkowane na wyrównanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, stworzenie mieszkań wspomaganych dla osób opuszczających pieczę zastępczą i rozszerzenie procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających pieczę zastępczą oraz stworzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 80 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:

- 14 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

- 20 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczo-wychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej,

- 16 osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych;

- 30 osób w procesie usamodzielniania. 

 

Główne działania w projekcie:

- Wsparcie asystenta rodziny,

- Usługi wsparcia rodziny,

- Stworzenie mieszkań wspomaganych,

- Wsparcie w procesie usamodzielniania,

- Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,

- Stworzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej do 14 osób.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla wychowanków pieczy zastępczej
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_dla_wychowankow_pieczy_zastepczej_10.10.2019.pdf, rozmiar pliku: 484.01 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz zgłoszeniowy dla wychowanków pieczy zastępczej - Załącznik 1
  (plik: zalacznik_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_dla_wychowankow_pieczy_zastepczej_10.10.2019.doc, rozmiar pliku: 1572.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa - Asysta rodzinna
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_asysta_rodzinna.pdf, rozmiar pliku: 650.63 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Formularz zgłoszeniowy Asysta rodziny - Załącznik 1a
  (plik: zalacznik_nr_1a_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_ops.doc, rozmiar pliku: 1579 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Oświadczenie uczestnika projektu- Załącznik nr 2
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf, rozmiar pliku: 582.89 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Załącznik 3
  (plik: zalacznik_nr_3_-_deklaracja_uczestnictwa.pdf, rozmiar pliku: 810.47 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Regulamin mieszkania wspomaganego - Załącznik nr 4
  (plik: regulamin_mieszkania_wspomaganego.pdf, rozmiar pliku: 526.73 KB)
  Pobierz