Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:45, admin

Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 30,19 mln zł
Wkład m.st. Warszawy: 12,98 mln zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 17,21 mln zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie: 5.2 Rewitalizacja miast
Okres realizacji: 1.01.2007 – 31.12.2014 r. 
Jednostki realizujące projekt: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy, Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy, Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Dzielnica Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: m.st. Warszawa

Opis projektu: 

Celem projektu jest odnowa zdegradowanych obszarów miejskich poprzez rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, ożywienie społeczno- gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, także integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Większość inwestycji wchodzących w zakres projektu zostało już zrealizowanych. Do wykonania pozostało przedsięwzięcie polegające na modernizacji Teatru Ochoty.

I. Aspekt ochrony zabytków był realizowany poprzez wykonanie zadania:

1) „Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie”
Powyższe zadanie polegało na kompleksowym remoncie i konserwacji Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie – cennego i unikalnego zabytku narodowego zlokalizowanego w samym centrum stolicy Polski. Inwestycja dotyczyła obiektu będącego elementem historycznego Traktu Królewskiego, który wraz z zamkniętymi w obrębie muru obiektami Warszawskiej Starówki, został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

II. Aspekt poprawy jakości przestrzeni publicznej był realizowany poprzez wykonanie następujących zadań:

2) „Rewitalizacja przestrzeni ulicy Białostockiej”
Przedmiotem zadania była kompleksowa modernizacja ul. Białostockiej położonej na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. W latach 2000-2002 ze środków m.st. Warszawy dokonano przebudowy części ulicy na odcinku od ul.Targowej do ul.Markowskiej. W ramach aktualnego projektu planowana jest modernizacja dalszej części ulicy o powierzchni 17370 m2 na odcinku od ul.Markowskiej do ul.Radzymińskiej.

3) „Modernizacja budynku przy ulicy Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej przy Teatrze Ochoty”.
Budynek przy ul. Reja 9, wraz z sąsiadującym Zieleńcem przy Teatrze Ochoty, znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków - Kolonii Lubeckiego sąsiadującej bezpośrednio z wpisanymi również do rejestru zabytków: Kolonią im. St. Staszica, Stacją Filtrów i Wodociągów i Zieleńcem Wielkopolski.
Modernizacja budynku teatru ma polegać na wyburzeniu/przebudowaniu współczesnych przybudówek oraz rozbudowie pierwotnej bryły budynku w sposób uzgodniony ze Stołecznym Konserwatorem zabytków, dla zachowania obecnych funkcji budynku i możliwości ich wzbogacenia o nową ofertę. Planuje się m.in.:
- rozbudowanie budynku polegające na stworzeniu m.in.: ogrodu zimowego, zaplecza magazynowego dla teatru oraz całorocznej kawiarenki
- budowę letniego mini amfiteatru
- budowę tarasu letniej kawiarni pełniącego jednocześnie funkcję widowni dla mini amfiteatru i letniej kawiarni.

III. Aspekt społeczno-kulturowy zostanie zrealizowany poprzez zadania:

4) „Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - społeczne i opiekuńcze”
Budynek zlokalizowany przy ul. Walerego Sławka na terenie Parku Achera nie był w ostatnich latach wykorzystywany na cele publiczne z powodu bardzo złego stanu technicznego. Przedmiotem modernizacji była całkowita jego przebudowa. W wyniku realizacji projektu powstał budynek parterowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym. Środkowa część budynku jest dwukondygnacyjna. W budynku mieści się dom dziennego pobytu dla emerytów i rencistów. Lokale użytkują też organizacje pozarządowe. Największa z sal przeznaczona jest do celów szkoleniowych i kulturalnych. Dokonana została również restauracja starej zieleni wokół obiektów kultury i w przestrzeni międzyblokowej.

5) "Rozbudowa i modernizacja Domu Dziennego Pobytu Centrum Złotego Wieku” w dzielnicy Rembertów
Zadanie dotyczyło rozbudowy i modernizacji budynku Domu Dziennego Pobytu znajdującego się w Dzielnicy Rembertów przy ul. Plutonowych 10. celem dostosowania istniejącego obiektu oraz jego otoczenia do potrzeb społecznych oraz zapewnienia standardów jakościowych obowiązujących w UE. Rozbudowę zaprojektowano z myślą o nawiązaniu do architektury budynku istniejącego.

Realizacja projektu umożliwiła rewitalizację wybranych obszarów problemowych m.st. Warszawy oraz przyczyniła się do wyrównania różnic w aspekcie społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. W miejsce zdegradowanego obszaru, objętego projektem powstanie infrastruktura pozwalająca na przyciągniecie mieszkańców w tym młodzieży i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np. starszych do inicjatyw, które będą działać integrująco, przeciw wykluczeniu społecznemu, kształcąco i resocjalizacyjnie.

W dniu 9 lipca 2012 roku umowę o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno – kulturowym” podpisali Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego: Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Wiesław Raboszuk, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.