Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 17 Grudnia, 2013 - 11:13, epietr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Wartość całkowita projektu: 20 289 017,20 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 12 351 098,34 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, działanie 2.1: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
Okres realizacji: 2009-2014
Jednostka realizująca projekt: Miasto Miasto Stołeczne Warszawa

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju miasta poprzez modernizację i rozbudowę samorządowej sieci teleinformatycznej oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu przez jego mieszkańców.Przedmiotem projektu jest rozbudowa і modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy wraz z udostępnieniem usług publicznego dostępu do Internetu.

Sieć oparta będzie na światłowodach pomiędzy punktami dystrybucyjnymi. Cała sieć wykorzystywana będzie przez pracowników Urzędu do użytkowania oprogramowania dedykowanego pod potrzeby UM Warszawa oraz do podłączenia publicznych punktów dostępu do Internetu dla klientów urzędu oraz mieszkańców і osób przebywających w Warszawie. Sieć będzie współpracowała z sieciami zewnętrznymi poprzez zabezpieczenia, które zapewnią dostarczane w ramach tego projektu specjalne urządzenia dostępowe oraz oprogramowanie.

Z sieci korzystać będzie ponad 5 tys. pracowników Urzędu Miasta oraz ok. 350 tys. osób korzystających z szerokopasmowego Internetu. Projektem objęte są lokalizacje Urzędu Miasta Warszawy oraz 18 urzędów dzielnic. Pozostałe instytucje i placówki będą podłączane w późniejszym terminie. Przygotowana infrastruktura będzie więc skalowalna - sieć jest możliwa do rozbudowy. Publiczne punkty dostępu do Internetu będą dostępne w miejscach publicznych charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu mieszkańców i turystów (np. Krakowskie Przedmieście). W niektórych dzielnicach miasta można zaobserwować efekt wykluczenia grup mieszkańców pod względem łatwego i taniego dostępu do Internetu, dlatego siecią zostaną objęte dzielnice Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wilanów, w okolicach szkół, przedszkoli, placów zabaw, domów kultury, boisk sportowych typu Orlik.

Publiczne punkty dostępu do Internetu łączyć będą się z siecią miejską drogą radiową w technologii Wi-Fi. Korzystanie z Internetu będzie nieodpłatne,  poszczególne sesje ograniczone będą czasowo do 30 min., przepływność w sieci WIFI do sieci Internet na użytkownika - ok. 0,5Mbs/1,5Mbs, przepływność całej sieci WIFI do sieci internet – ok. 0,5 Gbs. Stosowane będzie również filtrowanie treści niepożądanych.

Dzięki projektowi będzie zapewnione właściwe medium komunikacyjne miedzy kluczowymi lokalizacjami Urzędu, centrami przetwarzania danych i punktami styku z Internetem oraz zostaną uruchomione usługi telefonii IP oraz dostępu do systemów informacyjnych Urzędu (SAP). W wyniku realizacji projektu zakładany jest wzrost następujących wskaźników IT:
- wskaźnik bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej do 95 %;
- wskaźnik dostępności infrastruktury sieciowej do 98 %;

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu