Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:29, p.paradowski

Celem projektu jest objęcie opieką 76 dzieci od 12 m-ca życia do 3 lat w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Wartość całkowita projektu: 1 301 998,41 PLN 
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 106 689,65 PLN 
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: I – Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie: 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Okres realizacji: 01.02.2014 – 31.05.2015 
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością nowego Żłobka nr 49 przy ul. 6 Sierpnia 1/5 (Dzielnica Ursynów) w okresie realizacji projektu. Placówka dysponuje 76 miejscami organizacyjnymi w 3 grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym i edukacyjnym żłobka dostosowanym do możliwości rozwojowych dzieci. W związku z realizacją projektu „Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia”, pierwszeństwo przyjęcia do żłobka mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców spełnia warunki uczestnictwa w tym projekcie. Bezwzględnym warunkiem projektu jest objęcie opieką dzieci tych rodziców, którzy powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka do żłobka. Grupą docelową projektu jest 76 osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, którym udział w projekcie umożliwi lepsze godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Regulamin rekrutacji, harmonogram i Regulamin uczestnictwa w projekcie od 3 lutego 2014 r. są dostępne na stronie internetowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy pod adresem: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179

Odnośniki:

Informacja o projekcie na stronie interntowej Zespołu Żłobków m.st. Warszawy (adres internetowy: http://www.zlobki.waw.pl/aktualnosci.php?pid=21179).