Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Sierpnia, 2016 - 15:47, pszczesna

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                        REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Jeśli:

 • mieszkasz na obszarze rewitalizowanym w dzielnicy m.st. Warszawy: Praga Pólnoc, Praga Południe, Targówek
 • chcesz rozwinąć umiejętności społeczne swoje i swoich bliskich
 • chcesz podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe
 • chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe
 • chcesz zapewnić swoim dzieciom pomoc w rozwoju i nauce

to zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę do udziału w naszym projekcie!

 

Przygotowaliśmy dla Was:

 • warsztaty umiejętności społecznych
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • zajęcia integracyjne dla rodzin
 • doradztwo prawno-finansowe
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe

 

Formularze zgłoszeniowe można wypełnić i złożyć w:

• Biurze Projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Wileńska 13/41, Warszawa
godziny otwarcia: poniedziałek-środa 9:00-16:00

• Placówkach Stowarzyszenia dla Rodzin
ul. Pszczyńska 26 m. 57, Warszawa
tel. (22) 253 49 47 lub 518 452 047, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-20:00,
ul. Ząbkowska 39 m. 1,2, Warszawa
tel. (22) 619 42 67, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13:00-20:00

• Klubie Złotego Wieku OPS Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Jagiellońska 56, 04-468 Warszawa
tel. (22) 818 64 02, godziny otwarcia: w każdy wtorek 9:00-16:00.

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załącznikach na dole strony.

 

Więcej informacji dostępnych pod nr telefonu: 22 443 14 98 lub mailowo: dobrystart@um.warszawa.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 307 154,60 PLN
Wkład własny: 65 420,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 241 734,60 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
- Stowarzyszenie Mierz Wysoko
- Stowarzyszenie Monopol Warszawski
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
- Stowarzyszenie dla Rodzin

Opis projektu:

Cel główny projektu: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia do 28.02.2018 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 110 os. w wieku 7-65 lat (50 os. w wieku 18-65 lat oraz 60 os. w wieku 7-17 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów 3 dzielnic Warszawy, objętych programem rewitalizacji – Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 01.04.2017 r.
  (plik: 01.04.2017_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 247.21 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1 obowiązujący od 26.09.16 - Formularz zgłoszeniowy do projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: 26.09.16_r._zalacznk_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 393.02 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej
  (plik: zalacznik_nr_2_-_oswiadczenie_o_spelnieniu_kryteriow_grupy_docelowej_do_projektu_lsw_-_dobry_start_wspolna_pr.pdf, rozmiar pliku: 173.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o korzystaniu/niekorzystaniu z PO PŻ
  (plik: zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_o_korzystaniu_niekorzystaniu_z_po_pz.pdf, rozmiar pliku: 174.02 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 198.19 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 5 - Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_5_-oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.pdf, rozmiar pliku: 179.49 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. dostarczenia dokumentów w ramach projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznik_nr_6_-_oswiadczenie_dot._dostarczenia_dokumentow_w_ramach_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlos.pdf, rozmiar pliku: 173.73 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 7 obowiązujący od 08.06.2017 - umowa uczestnictwa w projekcie
  (plik: 01.06.2017_zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 237.56 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 6.12.2016 r.
  (plik: 6.12.2016_regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 245.44 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 11.10.2016 r.
  (plik: 11.10._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 434.32 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 08.09.2016 r.
  (plik: 08.09._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 244.92 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie obowiązujący od 22.08.2016 r.
  (plik: 22.08._regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 244.95 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  ARCHIWUM_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 245.01 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  ARCHIWUM_Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do projektu "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznk_nr_1_-_formularz_zgloszeniowy_do_projektu_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 205.03 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  ARCHIWUM_Załącznik nr 7 - Umowa uczestnictwa w projekcie "LSW - dobry start, wspólna przyszłość"
  (plik: zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_lsw-dobry_strat_wspolna_przyszlosc.pdf, rozmiar pliku: 201.42 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  ARCHIWUM Załącznik nr 7 - Umowa uczestnictwa w projekcie LSW obowiązuje od 28.11.2016 r.
  (plik: 28.11.2016_zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie_lsw.pdf, rozmiar pliku: 208.93 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  ARCHIWUM_Załącznik nr 7 obowiązujący od 15.05.2017 - umowa uczestnictwa w projekcie
  (plik: 15.05.2017_zalacznik_nr_7_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 239.24 KB)
  Pobierz