Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 28 Listopada, 2017 - 14:07, pszczesna

Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku

Projekt pn. „Aktywna Warszawa - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja w ramach projektu została zakończona 31 marca 2018 roku.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 192 699,92 PLN
Wkład własny: 59 635,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 133 064,92 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX.  Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 30.06.2018
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Polski Związek Niewidomych
- Fundacja Szansa Dla Niewidomych

Opis projektu:

Cel główny projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 członków rodzin z osobami z niepełnosprawnością wzroku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie realizacji.
 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do:
1) 80 rodzin, w tym 100 uczestników projektu, w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn:
a) 80 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, głównie z powodu dysfunkcji wzroku - 44 kobiety i 36 mężczyzn;
b) 20 osób członków rodzin uczestników projektu - 11 kobiet i 9 mężczyzn;
c) w tym liczba 60 osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych - 35 kobiet i 25 mężczyzn w wieku 16-65 lat oraz 40 osób aktywnych zawodowo lecz zagrożonych utratą pracy - 25 kobiet i 15 mężczyzn w wieku 35-52 lata;
2) 60 osób stanowiących otoczenie uczestników projektu - 36 kobiet i 28 mężczyzn.

Główne działania w projekcie:
- Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu
- Wsparcie tyflopedagogiczne i tyflotechnologiczne
- Doradztwo zawodowe
- Indywidualny i/lub grupowy trening umiejętności życiowych
- Warsztaty tyfloinformatyczne i nauka obsługi nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych
- Szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
- Wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej/coacha
- Kursy zawodowe (połączone z wypłatą stypendiów szkoleniowych) 
- Staże zawodowe (połączone z wypłatą stypendiów stażowych i opłaceniem kosztów badań lekarskich)
- Pośrednictwo pracy
- Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością
- Poradnictwo rodzinne
- Rodzinne wyjścia integracyjne

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Obowiązuje od 25-01-2018 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa AW
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_25-01-2018.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla os. z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 700.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny AW
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 712 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 2 Ośw. grupa docelowa dla os. z niepełnosprawnością AW
  (plik: zalacznik_nr_2_osw._grupa_docelowa_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Obowiązuje od 29-11-2017 Załącznik nr 2a Ośw. grupa docelowa dla członka rodziny AW
  (plik: zalacznik_nr_2a_osw._grupa_docelowa_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 3 Oświadczenie PO PŻ
  (plik: zalacznik_nr_3_oswiadczenie_po_pz_aw.pdf, rozmiar pliku: 179.43 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 3 Oświadczenie PO PŻ
  (plik: zalacznik_nr_3_oswiadczenie_po_pz_aw.doc, rozmiar pliku: 620 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 4 Ankieta motywacyjna
  (plik: zalacznik_nr_4_ankieta_motywacyjna_aw.pdf, rozmiar pliku: 183.03 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik nr 4 Ankieta motywacyjna
  (plik: zalacznik_nr_4_ankieta_motywacyjna_aw.doc, rozmiar pliku: 626 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika
  (plik: zalacznik_nr_5_oswiadczenie_uczestnika_aw.pdf, rozmiar pliku: 188.43 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Załącznik nr 5 Oświadczenie Uczestnika
  (plik: zalacznik_nr_5_oswiadczenie_uczestnika_aw.doc, rozmiar pliku: 628 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Obowiązuje od 07.06.2017 r. Załącznik nr 6 umowa uczestnictwa aw
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw_obowiazuje_od_07-06-2017.doc, rozmiar pliku: 660.5 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik nr 7 Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_aw.pdf, rozmiar pliku: 170.21 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Załącznik nr 7 Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_nr_7_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy_aw.doc, rozmiar pliku: 816.5 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Załącznik nr 8 Oświadczenie dostarczenie dokumentów
  (plik: zalacznik_nr_8_oswiadczenie_dostarczenie_dokumentow_aw.pdf, rozmiar pliku: 177.93 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Załącznik nr 8 Oświadczenie dostarczenie dokumentów
  (plik: zalacznik_nr_8_oswiadczenie_dostarczenie_dokumentow_aw.doc, rozmiar pliku: 620 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 29-11-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa AW
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_29-11-2017.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  ARCHIWUM Regulamin rekrutacji i uczestnictwa AW obowiązuje od 03.07.2017
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_03-07-2017.pdf, rozmiar pliku: 295.39 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  ARCHIWUM Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Aktywna Warszawa
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa.pdf, rozmiar pliku: 295.39 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Aktywna Warszawa PDF
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 295.31 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Aktywna Warszawa WORD
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 26-05-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa WORD
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_26-05-2017.doc, rozmiar pliku: 466 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 26-05-2017 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa PDF
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_aktywna_warszawa_obowiazuje_od_26-05-2017.pdf, rozmiar pliku: 295.39 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla os. z niepełnosprawnością AW PDF
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 253.18 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla osoby z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.pdf, rozmiar pliku: 252.61 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla os. z niepełnosprawnością AW WORD
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 703 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla osoby z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.doc, rozmiar pliku: 703 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny AW PDF
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 253 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny AW WORD
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 714.5 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw.pdf, rozmiar pliku: 252.56 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  ARCHIWUM Załącznik nr 1a Formularz zgłoszeniowy dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_1a_formularz_zgloszeniowy_dla_czlonka_rodziny_aw.doc, rozmiar pliku: 714.5 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2 Ośw. grupa docelowa dla os. z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_2_osw._grupa_docelowa_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.pdf, rozmiar pliku: 176.29 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2 Ośw. grupa docelowa dla os. z niepełnosprawnością
  (plik: zalacznik_nr_2_osw._grupa_docelowa_dla_os._z_niepelnosprawnoscia_aw.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2a Ośw. grupa docelowa dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_2a_osw._grupa_docelowa_dla_czlonka_rodziny_aw.pdf, rozmiar pliku: 176.6 KB)
  Pobierz
 35. 35.
  ARCHIWUM Załącznik nr 2a Ośw. grupa docelowa dla członka rodziny
  (plik: zalacznik_nr_2a_osw._grupa_docelowa_dla_czlonka_rodziny_aw.doc, rozmiar pliku: 620.5 KB)
  Pobierz
 36. 36.
  ARCHIWUM Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw.pdf, rozmiar pliku: 216.18 KB)
  Pobierz
 37. 37.
  ARCHIWUM Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw.doc, rozmiar pliku: 659 KB)
  Pobierz
 38. 38.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa AW PDF
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.pdf, rozmiar pliku: 216.11 KB)
  Pobierz
 39. 39.
  ARCHIWUM Obowiązuje od 24-03-2017 Załącznik nr 6 Umowa uczestnictwa AW WORD
  (plik: zalacznik_nr_6_umowa_uczestnictwa_aw_obowiazuje_od_24-03-2017.doc, rozmiar pliku: 660 KB)
  Pobierz