Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Kontakt

Increase Normal Decrease
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Dane adresowe:
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa, XIX piętro, p. 1904
Dane kontaktowe:
tel.: 22 443 07 50/51/52
fax: 22 443 07 98

Do zakresu działania Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju należy w szczególności:

 1. wskazywanie biurom i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy finansowych i organizacyjno-prawnych możliwości zapewnienia środków z funduszy europejskich na realizację projektów związanych z zadaniami własnymi i polityki rozwoju m.st. Warszawy;
 2. informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju zdolności administracyjnych biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich na realizację zadań własnych i polityki rozwoju m.st. Warszawy;
 3. nadzór nad procesem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich, o których mowa w pkt 1;
 4. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez biura, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i osoby prawne m.st. Warszawy, które korzystają z finansowania w ramach określonych środków funduszy europejskich;
 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy i osobami prawnymi m.st. Warszawy w celu wykorzystania środków funduszy europejskich;
 6. nadzór nad projektami realizowanymi przez biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,  finansowanymi ze środków funduszy europejskich;
 7. realizacja zadań beneficjenta funduszy europejskich dla wybranych projektów inwestycyjnych i społecznych, w tym projektów interdyscyplinarnych i projektów międzynarodowych, realizowanych w Urzędzie;
 8. udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych m.st. Warszawy, w szczególności
  w zakresie identyfikacji projektów współfinansowanych lub planowanych do współfinansowania ze środków funduszy europejskich;
 9. organizacja procesu naboru partnerów oraz rejestracja umów partnerskich tworzonych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
 10. współpraca przy realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej m.st. Warszawy, w szczególności współpraca ze środowiskami gospodarczymi i naukowymi;
 11. przygotowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia konkurencyjności gospodarki m.st. Warszawy.