Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

wyniki zapytanie ofertowe badanie biegłego rewidenta 2018

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 27 Marca, 2018 - 11:18, kmedyk
Sporządził: Karolina Medyk

W dniu 23 luty 2018 r. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy opublikowało zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2018 projektu pn.: ”Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły 3 oferty:

1. Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Matejki 1, 40-077 Katowice;

2. KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25C lok. 410, 90-350 Łódź;

3. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o., ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa.

 W wyniku analizy ofert zamówienie zostało udzielone: KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25C lok. 410, 90-350 Łódź. Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę za realizację przedmiotu zamówienia pod względem cenowym oraz jakościowym, uzyskując najwyższą ocenę punktową.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: inf._o_wynikach_zapytania_biegly_rewident_2018.pdf, rozmiar pliku: 283.62 KB)
    Pobierz