Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wyniki postępowania na przygotowanie 3 ekspertyz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 2 Grudnia, 2020 - 13:51, lzelazowska
Sporządził: Dominika Czapla

Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny osiągnięcia wskaźników, w tym efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz jednej ekspertyzy dotyczącej osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zamawiający: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie trzech ekspertyz w tym: Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny osiągnięcia wskaźników, w tym efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz jednej ekspertyzy dotyczącej osiągnięcia wskaźników rezultatu projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

W wyniku analizy wybrano ofertę firmy: KRYNOS – Paweł Jabłecki, której zostanie udzielone zamówienie.

Oferta KRYNOS – Paweł Jabłecki spełniła wszystkie istotne warunki wykonania w/w zadania i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: zal_4_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 253.28 KB)
    Pobierz