Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik zapytania ofertowego dot. przeprowadzenia 6 warsztatów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 24 Kwietnia, 2018 - 08:51, agrabias
Sporządził: Lidia Janicka

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie 6 warsztatów, poświęconych następującej tematyce:   

  • „Efektywne wykorzystanie narzędzi internetowych i mediów społecznościowych w biznesie” (2 warsztaty);
  • „Strategia budowania wizerunku marki/firmy” (2 warsztaty);
  • „Sztuka wystąpień publicznych” (2 warsztaty).

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy.

Tryb postępowania

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano

Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent uzyskał największą punktację, biorąc pod uwagę kryterium ceny, programu warsztatów i referencji.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 275.3 KB)
    Pobierz