Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik zapytania na przeprowadzenie działań włączających mieszkańców

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 11 Kwietnia, 2018 - 13:27, pszczesna

W dniu 27.03.18 r. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Przeprowadzenie działań włączających mieszkańców Szmulowizny w proces modernizacji Parku Michałowskiego, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji zagospodarowania ww. parku wraz z otoczeniem Młynu Michla.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

Fundacja Pole Dialogu Ul. Sady Żoliborskie 15/30, 01-772 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_oferenta.pdf, rozmiar pliku: 468.14 KB)
    Pobierz