Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Masażysta (13/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 3 Kwietnia, 2018 - 15:55, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Wynik zapytania ofertowego numer 13/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Masażysta (I i II poziom) dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 28.03.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty od Oferentów:

1. Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland, ul. Mickiewicza 18A/3, 01-517 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 91.

2. PRO-ACTIV, ul. Międzynarodowa 68 lokal 4, 03-922 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 80.

Zamówienie zostaje udzielone firmie Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland. Oferta firmy Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_kurs_masazysta.pdf, rozmiar pliku: 444.23 KB)
    Pobierz