Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Administrator sieci komput...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 20 Kwietnia, 2018 - 14:51, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Wynik postępowania na kurs zawodowy Administrator sieci komput (16/2018/AW)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Administrator sieci komputerowych dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 17.04.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od NextGeneration Technology Piotr Wasyk, ul. Korkowa 37/155, 04-502 Warszawa. Liczba uzyskanych punktów: 60, kwota netto=brutto przedmiotu zamówienia 2 340 zł.

Zamówienie zostaje udzielone firmie NextGeneration Technology Piotr Wasyk, ul. Korkowa 37/155, 04-502 Warszawa

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie NextGeneration Technology Piotr Wasyk. Oferta firmy NextGeneration Technology Piotr Wasyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 409.67 KB)
    Pobierz