Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania dot. tablic informacyjno-promocyjnych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 29 Marca, 2018 - 14:18, agrabias
Sporządził: Dominika Czapla

Wynik postępowania dot. zaprojektowania, wykonania oraz montażu 5 tablic informacyjno-promocyjnych dla projektu miejskiego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż pięciu tablic informacyjnych, które po zakończeniu realizacji projektu będą pełnić funkcję tablic pamiątkowych, na potrzeby projektu miejskiego „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)    Brand Studio Monika Samoraj - oferta nie spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowy,

b)    Pracownia Szyldów i Reklam S.C. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

c)     Flesz Studio Tomasz Kenig – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

d)    Agencja Reklamowa Idea Print s.c.– oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

e)    MABIT Komunikacja wizualna sp.z o o., sp. k. - – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

f)      KMK Group Monika Jurczyńska – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

g)    PHU KOMERT Jerzy Kowalczyk – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

h)    KARJO Produkcja Reklam Adam Karwowski – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

i)      Imstudio.pl Marcin Waśko – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

j)      Novum Invest Sp. z o o. – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

k)     Firma Michalski – Jacek Michalski – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

l)      Wielkareklama.eu – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

m)   Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwia Gruś – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

 Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: Brand Studio Monika Samoraj

Uzasadnienie: Oferta została odrzucona z przyczyn formalnych. Oferent w formularzu ofertowym uwzględnił błędne obliczenia uniemożliwiające określenie ostatecznej wartości brutto planowanego zamówienia. Mimo dwukrotnego wezwania do poprawienia oferty, Oferent nie dokonał uzupełnienia.

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: Pracowni Szyldów i Reklam S C. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec. Oferta Pracowni Szyldów i Reklam S C. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec spełniła wszystkie istotne warunki wykonania w/w zadania i uzyskała największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

Pracownia Szyldów i Reklam S.C.

100,00

100,00

2

Flesz Studio Tomasz Kenig

68,81

68,81

3

Agencja Reklamowa Idea Print

37,82

37,82

4

MABIT Komunikacja wizualna sp.z o o.

31,34

31,34

5

KMK Group Monika Jurczyńska

85,23

85,23

6

PHU Komert Jerzy Kowalczyk

70,31

70,31

7

KARJO Produkcja Reklam Adam Karwowski

45,09

45,09

8

Imstudio.pl Marcin Waśko

40,91

40,91

9

Novum Inwest sp. z o o.

47,00

47,00

10

Firma Michalski - Jacek Michalski

57,69

57,69

11

Wielkareklama.eu

80,36

80,36

12

Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwia Gruś

81,82

81,82

 

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: 7_informacja_o_wyborze_oferty.pdf, rozmiar pliku: 264.11 KB)
    Pobierz