Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania dot. przygotowania dwóch ekspertyz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 8 Listopada, 2018 - 11:55, lzelazowska
Sporządził: Dominika Czapla

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)                  Termodom Igor Kornaś, oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

b)                  Ellipsis Energy Sp. z o. o., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

c)                  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

d)                  EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna, oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

e)                  Atmoterm S.A., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

f)                    ARGOX Sp. z o.o., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

g)                  ESPIN s.c., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

h)                  Eko Audytor Marek Mickaniewski, oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

i)                    Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna. Oferta EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna spełniła wszystkie istotne warunki wykonania w/w zadania i uzyskała największą ilość punktów w kryterium, oceny ofert.

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

Termodom Igor Kornaś

31,81

31,81

2

Ellipsis Energy Sp. z o.o.

55,35

55,35

3

NAPE S.A.

32,14

32,14

4

EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna

100

100

5

Atmoterm S.A.

14,75

14,75

6

ARGOX Sp. z o.o.

16,54

16,54

7

Espin s.c.

56,32

56,32

8

Eko Audytor Marek Mickaniewski

76,61

76,61

9

KAPE S.A.

90

90

 

 

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: 07.11.2018_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 257.44 KB)
    Pobierz