Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

18 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik dot.szkolenia "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 16 Kwietnia, 2018 - 10:31, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach"

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130,
88-100 Inowrocław.

 

Na ogłoszone w dniu 29 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130, 88-100 Inowrocław. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Załącznik nr 4 b
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najokrzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 388.71 KB)
    Pobierz