Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik dot. szkolenia Kurs Wizażu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 11 Kwietnia, 2018 - 12:46, ejozwiak

Wynik dot. szkolenia Kurs Wizażu

Na ogłoszone w dniu 29 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Kurs Wizażu dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia: Beauty Lux Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena_wizaz.pdf, rozmiar pliku: 39.12 KB)
    Pobierz