Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik dot. szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 28 Marca, 2018 - 11:46, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE”

W wyniku ogłoszonego w dniu 9 marca 2018 r. zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” nie udzielono zamówienia.

 

Na ogłoszone w dniu 9 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia  „Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż oferta cenowa przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi.