Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik dot.„Stylizacja paznokci – II stopień” w projekcie Punkt...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 23 Maja, 2018 - 12:14, ejozwiak

Wynik dot.„Stylizacja paznokci – II stopień” w projekcie Punkt Zwrotny

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia „Stylizacja paznokci – II stopień” w ramach projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o. ul., Piękna 68, 00-672 Warszawa.

Na ogłoszone w dniu 8 maja 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Stylizacja paznokci – II stopień dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 369.25 KB)
    Pobierz