Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 26 Marca, 2021 - 15:10, agrabias
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

a)    budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

b)    ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych oraz budowie systemów deszczowych.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 16 kwietnia 2021 r.

Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. sposobu składania wniosków, ich oceny, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

UWAGA

Zachęcamy do konsultowania treści wniosku przed jego złożeniem poprzez rozmowę telefoniczną bądź w formie elektronicznej (adres e-mail: BFEiPR_WPRR@um.warszawa.pl), celem uniknięcia wizyt w urzędzie w związku z ewentualną poprawą błędów we wniosku.

Poniżej kontakt do osób udzielających informacji:

1. Pani Aneta Trzaskowska, tel. (22) 443 28 81

2. Pani Luiza Żelazowska, tel. (22) 443 02 38

3. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. (22) 443 02 41

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, składanie wniosków w naborze będzie odbywało się:

 1. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa; w przypadku wyboru tej formy złożenia wniosków wnioskodawca zobowiązany jest umieścić napis na kopercie: „MIAD MAZOWSZE 2021”;
 2. drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP pod adresem /UMSTWarszawa/skrytka;
 3. drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: BFEiPR_WPRR@um.warszawa.pl;
 4. w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie;

Przy rozpatrywaniu wniosków decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, zadecyduje termin wpływu przesyłki do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy.

Dziękujemy Państwu za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz zapraszamy do uczestnictwa w naborze wniosków.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Instrukcja podpisania dokumentu profilem zaufanym
  (plik: instrukcja_podpisania_dokumentu_profilem_zaufanym_0.pdf, rozmiar pliku: 1070.62 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Instrukcja podpisania pliku PDF profilem zaufanym
  (plik: instrukcja_podpisania_pliku_pdf_profilem_zaufanym.pdf, rozmiar pliku: 1411.66 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenie.doc, rozmiar pliku: 108 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 1 do ogłoszenia: Wniosek o przyznanie dotacji do m.st. Warszawy
  (plik: zal._1_do_ogloszenia_wn._do_miasta.docx, rozmiar pliku: 37.15 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 2 do ogłoszenia: Wniosek o przyznanie dotacji z miad
  (plik: zal._2_do_ogloszenia_wn._miad.docx, rozmiar pliku: 68.75 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 3 do ogłoszenia: Umowa dotacyjna
  (plik: zal._3_do_ogloszenia_umowa.docx, rozmiar pliku: 57.34 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 1 do umowy: Sprawozdanie
  (plik: zal._1_do_umowy_sprawozdanie.docx, rozmiar pliku: 32.94 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 2 do umowy: Klauzula informacyjna
  (plik: zal._2_do_umowy_klauzula_rodo.docx, rozmiar pliku: 62.05 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Załącznik 3 do umowy: Zasady przetwarzania danych osobowych
  (plik: zal._3_do_umowy_zasady_przetwarzania_danych.docx, rozmiar pliku: 16.65 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków I
  (plik: 20210330_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_i.pdf, rozmiar pliku: 213.44 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków II
  (plik: 20210406_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_ii.pdf, rozmiar pliku: 565.8 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków III
  (plik: 20210413_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iii.pdf, rozmiar pliku: 346.15 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków IV
  (plik: 20210420_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iv-sig.pdf, rozmiar pliku: 626.99 KB)
  Pobierz