Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 21 Maja, 2019 - 14:43, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto Stołeczne Warszawa informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2019 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.

Jest to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD) poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizujących zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD w szczególności na budowę i/lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

W przypadku ROD znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oryginały wniosków do miasta/gminy o zgłoszenie zadania do udziału w MIAD Mazowsze 2019 wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego dokumentu (uchwały, decyzji, deklaracji, informacji itp.) podjętego/wystawionego przez Stowarzyszenie ogrodowe, wskazującego konieczność realizacji Zadania dla rozwoju i funkcjonowania danego rodzinnego ogrodu działkowego należy składać w terminie do 24.05.2019 r. w siedzibie:

Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Urzędu m.st. Warszawy

Pl. Defilad 1 (XIX p., pokój 1904)

00-901 Warszawa

 

Osoby do kontaktu:

  1. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. 22 44 30 241, aziolkowska@um.warszawa.pl
  2. Pan Damian Strachota, tel. 22 44 30 789, dstrachota@um.warszawa.pl

 

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/miad-mazowsze-2019/