Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytania ofertowe

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 27 Września, 2010 - 11:54
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentu

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania w zakresie zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla) w okresie roku po realizacji projektu umożliwiające określenie stopnia zgodności z kryteriami wyboru

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 15:57
Informacja nt. zapytania ofertowego na przygotowanie studium wykonalności

Informacja nt. zapytania ofertowego na przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 14:16
Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku plakatów

W związku z realizacją przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy projektu „Warszawa potencjałem innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 14:13
Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi cateringowej konferencji

W związku z realizacją przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy projektu „Warszawa potencjałem innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 13:56
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania studium wykonalności

Zapytanie dotyczy przygotowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu pt. „Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy”

Czytaj dalej
Czwartek, 16 Września, 2010 - 17:18
Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydruk ulotki informacyjnej

W związku z realizacją przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy projektu „IMAGEEN - Improvement of Methodologies and Governance of European Entrepreneurship Network” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Czytaj dalej
Czwartek, 16 Września, 2010 - 14:52
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wydruku ulotki informacyjnej

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania i wydruku ulotki informacyjnej

Czytaj dalej
Wtorek, 14 Września, 2010 - 17:22
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania graficznego Mapy innowacyjności

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania graficznego Mapy innowacyjności Warszawy

Czytaj dalej
Wtorek, 14 Września, 2010 - 17:11
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania studium wykonalności

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści

Czytaj dalej
Piątek, 10 Września, 2010 - 17:21
Zapytanie ofertowe dot. wykupienia usługi typu "mailing dedykowany"

Zapytanie ofertowe dot. wykupienia usługi typu "mailing dedykowany" skierowanej do Polaków przebywających na emigracji zarobkowej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Czytaj dalej
Piątek, 10 Września, 2010 - 17:12
Zapytanie ofertowe dot. opracowania i wydruku materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe dot. opracowania i wydruku materiałów promocyjnych w ramach kampanii promocyjnej projektu "Lepszy start dla zawodowca"

Czytaj dalej
Środa, 1 Września, 2010 - 17:55
Zapytanie ofertowe dotyczące nagrania płyt CD

Zapytanie ofertowe dotyczące nagrania płyt CD

Czytaj dalej
Środa, 1 Września, 2010 - 16:53
Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku publikacji

Zapytanie ofertowe dotyczące wydruku publikacji

Czytaj dalej
Środa, 11 Sierpnia, 2010 - 17:38
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania studium wykonalności

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu indywidualnego pn. "Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach"

Czytaj dalej
Środa, 11 Sierpnia, 2010 - 16:27
Zapytanie ofertowe dot. wykupienia powierzchni 2 bilbordów

Zapytanie ofertowe dot. wykupienia powierzchni 2 bilbordów na Stacji Metra Centrum

Czytaj dalej