Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Zapytania ofertowe

Increase Normal Decrease
Wtorek, 12 Października, 2010 - 12:18
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych w zakresie rozliczania projektów europejskich

Czytaj dalej
Poniedziałek, 11 Października, 2010 - 13:56
ANULOWANE: Zapytanie ofertowe dot.wykupienia usługi typu "mailing dedykowan

ANULOWANE: Zapytanie ofertowe dot.wykupienia usługi typu "mailing dedykowany"

Czytaj dalej
Wtorek, 9 Listopada, 2010 - 11:34
Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania kalendarzy

Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania kalendarzy

Czytaj dalej
Poniedziałek, 15 Listopada, 2010 - 09:30
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy

Czytaj dalej
Środa, 10 Listopada, 2010 - 15:20
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie pendrive'ów

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie pendrive'ów

Czytaj dalej
Czwartek, 7 Października, 2010 - 09:32
Zapytanie ofertowe dot. wykonania i montażu 14 zewnętrznych banerów

Zapytanie ofertowe dot. wykonania i montażu 14 zewnętrznych banerów informacyjnych

Czytaj dalej
Czwartek, 7 Października, 2010 - 09:00
ANULOWANE: Zapytanie ofertowe

ANULOWANE: Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania i montażu 14 zewnętrznych banerów informacyjnych

Czytaj dalej
Środa, 10 Listopada, 2010 - 13:36
Zapytanie ofertowe dot. publikacji ogłoszenia

Zapytanie dotyczące publikacji ogłoszenia w dzienniku lub tygodniku ogólnopolskim, informującego o realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”.

Czytaj dalej
Wtorek, 5 Października, 2010 - 15:57
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania studium wykonalności

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Września, 2010 - 11:46
Zapytanie ofertowe dot. wydruku 2 wzorów ulotek informacyjnych

Zapytanie ofertowe dot. wydruku 2 wzorów ulotek informacyjnych dotyczących projektu pod nazwą „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”

Czytaj dalej
Środa, 29 Września, 2010 - 11:24
Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania kalendarzy

Anulowanie zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania kalendarzy

Czytaj dalej
Wtorek, 9 Listopada, 2010 - 16:25
Zapytanie ofertowe dot. wydania dodatku do gazety o Centrum Nauki Kopernik

Dodatek do gazety zostanie przygotowany w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 27 Września, 2010 - 17:42
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu graficznego

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania projektu graficznego i wykonania stojaka promocyjnego typu roll up

Czytaj dalej
Poniedziałek, 27 Września, 2010 - 11:54
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentu

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania w zakresie zmniejszenia emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla) w okresie roku po realizacji projektu umożliwiające określenie stopnia zgodności z kryteriami wyboru

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 15:57
Informacja nt. zapytania ofertowego na przygotowanie studium wykonalności

Informacja nt. zapytania ofertowego na przygotowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”

Czytaj dalej