Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zapytania ofertowe

Increase Normal Decrease
Czwartek, 18 Lipca, 2019 - 14:22
Zapytanie ofertowe dot. organizacji dwóch imprez plenerowych

Zapytanie ofertowe dot. organizacji dwóch imprez plenerowych

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Lipca, 2019 - 13:25
Zapytanie ofertowe dot. opracowanie modelu programowania inwestycji

Zapytanie ofertowe: opracowanie modelu (instrukcji) programowania inwestycji publicznych na obszarach rewitalizowanych.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 1 Lipca, 2019 - 13:20
Zapytanie na wykonanie raportu dotyczącego działania jednostek naukowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu dotyczącego funkcjonowania jednostek naukowych z sektora publicznego z terenu Warszawy i obszaru metropolitalnego Warszawy, prowadzących działalność B+R.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Czerwca, 2019 - 09:47
Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy finansowej i prawnej

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Maja, 2019 - 08:53
Umowy w zamówieniach publicznych - warsztaty szkoleniowe

przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Umowy w zamówieniach publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 13 Maja, 2019 - 16:14
Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów edukacyjnych

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji warsztatów edukacyjnych, dotyczących promocji warszawskiego systemu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z uwzględnieniem aspektów powtórnego wykorzystania mebli, realizowanej w ramach projektu URBANREC

Czytaj dalej
Piątek, 10 Maja, 2019 - 13:40
Zapytanie ofertowe dot. dostawy produktów spożywczych

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy produktów spożywczych w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Czytaj dalej
Środa, 17 Kwietnia, 2019 - 09:55
Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów

Przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 8 Kwietnia, 2019 - 10:44
Zapytanie ofertowe na przygotowanie filmu promocyjnego

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji filmu promującego działania pilotażowe projektu Forget Heritage

Czytaj dalej
Środa, 3 Kwietnia, 2019 - 12:57
Usługa biegłego rewidenta

Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji projektu.

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Kwietnia, 2019 - 11:35
Gospodarowanie ściekami przemysłowymi na terenie m.st. Warszawy

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania pt. „Gospodarowanie ściekami przemysłowymi na terenie m.st. Warszawy”

Czytaj dalej
Piątek, 22 Marca, 2019 - 14:40
Zapytanie ofertowe na korektę, redakcję i opracowanie graficzne testów

Zapytanie ofertowe na korektę, redakcję i opracowanie graficzne testów w ramach projektu "Rewitalizacja - wspólna sprawa"

Czytaj dalej
Piątek, 22 Marca, 2019 - 10:24
Zapytanie ofertowe- logopedia dla dzieci i młodzieży

Czytaj dalej
Piątek, 22 Marca, 2019 - 09:44
Zapytanie ofertowe dot. szkolenia: WARSZTATY ZDROWIENIA

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia WARSZTATÓW ZDROWIENIA dla uczestników projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 11 Marca, 2019 - 14:59
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 11 marca 2019 roku

Czytaj dalej