Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zapytania ofertowe

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 3 Czerwca, 2019 - 09:47
Zapytanie ofertowe na wykonanie analizy finansowej i prawnej

Czytaj dalej
Poniedziałek, 20 Maja, 2019 - 08:53
Umowy w zamówieniach publicznych - warsztaty szkoleniowe

przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Umowy w zamówieniach publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 13 Maja, 2019 - 16:14
Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów edukacyjnych

Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji warsztatów edukacyjnych, dotyczących promocji warszawskiego systemu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z uwzględnieniem aspektów powtórnego wykorzystania mebli, realizowanej w ramach projektu URBANREC

Czytaj dalej
Piątek, 10 Maja, 2019 - 13:40
Zapytanie ofertowe dot. dostawy produktów spożywczych

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy produktów spożywczych w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Czytaj dalej
Środa, 17 Kwietnia, 2019 - 09:55
Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów

Przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 8 Kwietnia, 2019 - 10:44
Zapytanie ofertowe na przygotowanie filmu promocyjnego

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji filmu promującego działania pilotażowe projektu Forget Heritage

Czytaj dalej
Środa, 3 Kwietnia, 2019 - 12:57
Usługa biegłego rewidenta

Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji projektu.

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Kwietnia, 2019 - 11:35
Gospodarowanie ściekami przemysłowymi na terenie m.st. Warszawy

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie opracowania pt. „Gospodarowanie ściekami przemysłowymi na terenie m.st. Warszawy”

Czytaj dalej
Piątek, 22 Marca, 2019 - 14:40
Zapytanie ofertowe na korektę, redakcję i opracowanie graficzne testów

Zapytanie ofertowe na korektę, redakcję i opracowanie graficzne testów w ramach projektu "Rewitalizacja - wspólna sprawa"

Czytaj dalej
Piątek, 22 Marca, 2019 - 10:24
Zapytanie ofertowe- logopedia dla dzieci i młodzieży

Czytaj dalej
Piątek, 22 Marca, 2019 - 09:44
Zapytanie ofertowe dot. szkolenia: WARSZTATY ZDROWIENIA

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia WARSZTATÓW ZDROWIENIA dla uczestników projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 11 Marca, 2019 - 14:59
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dn. 11 marca 2019 roku

Czytaj dalej
Piątek, 1 Marca, 2019 - 11:53
Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie wariantowej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, finansowej i technicznej, obejmującej zagospodarowanie strefy kąpieliskowo - basenowej na prawym nabrzeżu Wisły w Warszawie.

Czytaj dalej
Środa, 20 Lutego, 2019 - 12:05
Zapytanie ofertowe dot. szkolenia: Warsztaty zdrowienia

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia WARSZTATÓW ZDROWIENIA dla uczestników projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie”.

Czytaj dalej
Piątek, 15 Lutego, 2019 - 08:32
Zapytanie ofertowe na organizację spotkań networkingowych

Czytaj dalej