Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Zapytania ofertowe

Increase Normal Decrease
Piątek, 12 Marca, 2021 - 09:46
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia warsztatów z aplikacji

Czytaj dalej
Środa, 10 Lutego, 2021 - 15:48
Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia materiałów dydaktycznych

Czytaj dalej
Poniedziałek, 8 Lutego, 2021 - 10:54
Zapytanie ofertowe dot. warsztatów weryfikacja audytów energetycznych

Przeprowadzenie warsztatów w formie online na temat: „Weryfikacja audytów energetycznych niezbędnych w realizacji środowiskowych projektów funduszowych”

Czytaj dalej
Piątek, 20 Listopada, 2020 - 12:03
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania 3 ekspertyz

Przygotowanie trzech ekspertyz - dot. projektów miejskich współfinansowanych ze środków UE

Czytaj dalej
Wtorek, 3 Listopada, 2020 - 15:16
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania warsztatów online

Czytaj dalej
Czwartek, 22 Października, 2020 - 15:05
Zapytanie ofertowe dot. warsztatów Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Przeprowadzenie zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 14 Września, 2020 - 12:40
Zapytanie ofertowe dot. dostawy dwóch symulatorów niemowląt

Czytaj dalej
Środa, 26 Sierpnia, 2020 - 14:36
Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Sierpnia, 2020 - 12:24
Zapytanie ofertowe – realizacja 4 spotkań online wraz z transmisją

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe, którego celem jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu realizacji 4 spotkań on-line wraz z transmisją.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 13 Lipca, 2020 - 10:03
Usługa biegłego rewidenta

Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2020 projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”.

Czytaj dalej
Piątek, 10 Lipca, 2020 - 13:09
Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia kompleksowej usługi teleopieki

Czytaj dalej
Piątek, 19 Czerwca, 2020 - 13:28
Zapytanie ofertowe dot. projektu, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy”.

Czytaj dalej
Czwartek, 18 Czerwca, 2020 - 14:23
Zapytanie ofertowe dot. opracowania audytów energetycznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych, aktualizacji audytów energetycznych oraz dokonaniu analizy audytów energetycznych budynków szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.

Czytaj dalej
Środa, 13 Maja, 2020 - 09:21
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Wtorek, 28 Kwietnia, 2020 - 12:36
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej