Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Zapytania ofertowe

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 13 Lipca, 2020 - 10:03
Usługa biegłego rewidenta

Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2020 projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”.

Czytaj dalej
Piątek, 10 Lipca, 2020 - 13:09
Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia kompleksowej usługi teleopieki

Czytaj dalej
Piątek, 19 Czerwca, 2020 - 13:28
Zapytanie ofertowe dot. projektu, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy”.

Czytaj dalej
Czwartek, 18 Czerwca, 2020 - 14:23
Zapytanie ofertowe dot. opracowania audytów energetycznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych, aktualizacji audytów energetycznych oraz dokonaniu analizy audytów energetycznych budynków szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.

Czytaj dalej
Środa, 13 Maja, 2020 - 09:21
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Wtorek, 28 Kwietnia, 2020 - 12:36
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Piątek, 27 Marca, 2020 - 13:59
Zapytanie ofertowe dot. przygotowania studium wykonalności projektu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Środa, 11 Marca, 2020 - 12:46
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi

Czytaj dalej
Środa, 26 Lutego, 2020 - 14:11
Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu

Przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Środa, 12 Lutego, 2020 - 14:06
Zapytanie ofertowe -Usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych oraz analizy audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Piątek, 7 Lutego, 2020 - 15:27
Zapytanie ofertowe dot. opracowania audytów energetycznych NIEAKTUALNE

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych oraz analizy audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

Czytaj dalej
Piątek, 7 Lutego, 2020 - 13:31
Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej w ramach projektu BEST

Zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji seminarium w terminie 26 i 27 maja 2020 r.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Lutego, 2020 - 11:49
Zapytanie ofertowe na organizację spotkań sieciujących #Net_Smolna

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację cyklu minimum 12 spotkań sieciujących połączonych z warsztatami tematycznymi dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Warszawy i okolic pn: #Net_Smolna.

Czytaj dalej
Czwartek, 21 Listopada, 2019 - 13:01
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowanie dwóch ekspertyz

Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj dalej
Piątek, 8 Listopada, 2019 - 14:39
Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie superwizji

Czytaj dalej