Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wyniki postępowań

Increase Normal Decrease
Środa, 15 Grudnia, 2010 - 12:32
Wynik zapytania dotyczącego przygotowania pudełeczek na lekarstwa

Postępowanie dotyczyło wykonania pudełeczek na lekarstwa opatrzonych logo programu operacyjnego- 300 szt.

Czytaj dalej
Wtorek, 14 Grudnia, 2010 - 11:10
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania studium wykonalności

Postępowanie dotyczyło przygotowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Poniedziałek, 13 Grudnia, 2010 - 15:05
Wynik zapytania ofertowego na badanie i analizę wskaźników

Postępowanie dotyczyło badania i analizy wskaźników dla projektu miejskiego ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza energetyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj dalej
Piątek, 10 Grudnia, 2010 - 15:00
Wynik zapytania ofertowego dot. kalendarzy B5

Postępowanie dotyczyło wykonania kalendarzy B5 w ramach promocji projektu pn. Wyposażenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie.

Czytaj dalej
Piątek, 10 Grudnia, 2010 - 11:18
Wynik zapytania dot. przygotowania bloczków notesowych

Postępowanie dotyczyło przygotowania bloczków notesowych składających się z 50 kartek

Czytaj dalej
Środa, 8 Grudnia, 2010 - 08:58
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania studium wykonalności

Postępowanie dotyczyło przygotowania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu miejskiego planowanego do dofinansowania

Czytaj dalej
Poniedziałek, 6 Grudnia, 2010 - 12:22
Wynik zapytania ofertowego dot. długopisów

Postępowanie dotyczyło zaprojektowania i wykonania długopisów w krztałcie strzykawki w ramach promocji projektu

Czytaj dalej
Środa, 1 Grudnia, 2010 - 19:09
Wynik zapytania ofertowego dot. wydruku broszury informacyjnej

Przedmiotem zamówienia jest: wydruk broszury informacyjnej prezentującej projekty realizowane przy wykorzystaniu środków z funduszy europejskich w m.st. Warszawie.

Czytaj dalej
Środa, 1 Grudnia, 2010 - 19:07
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania poczętunku

Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie poczęstunku dla 20 uczestników oraz wykładowcy.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 29 Listopada, 2010 - 12:37
Wynik zapytania ofertowego w ramach projektu

Wynik zapytania ofertowego w ramach projektu pn. "Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie"

Czytaj dalej
Czwartek, 18 Listopada, 2010 - 16:07
Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania broszury informacyjnej

Postępowanie dotyczyło przygotowania projektu graficznego i wydruku broszury informacyjnej o Muzeum Warszawskiej Pragi, projekcie prowadzonym przez m.st. Warszawę, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj dalej
Środa, 17 Listopada, 2010 - 15:42
Wynik zapytania ofertowego dot. publikacji ogłoszenia

Wynik zapytania ofertowego dot. publikacji ogłoszenia w dzienniku lub tygodniku ogólnopolskim, informującego o realizacji projektu pod nazwą „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”

Czytaj dalej
Czwartek, 4 Listopada, 2010 - 08:36
Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie i wydruk plakatu

Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie i wydruk plakatu

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Listopada, 2010 - 16:14
Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie poczęstunku

Wynik zapytania ofertowego - przygotowanie poczęstunku

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Listopada, 2010 - 14:33
Wynik zapytania ofertowego -przygotowanie materiałów promocyjnych

Wynik zapytania ofertowego -przygotowanie materiałów promocyjnych

Czytaj dalej