Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wyniki postępowań

Increase Normal Decrease
Wtorek, 20 Września, 2011 - 12:33
Wynik zapytania ofertowego-wykonanie materiałów informacyjno-rekrutacyjnych

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania materiałów informacyjno- rekrutacyjnych

Czytaj dalej
Piątek, 16 Września, 2011 - 14:32
Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania - warsztaty edukacyjne

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie 3 jednodniowych warsztatów edukacyjnych

Czytaj dalej
Piątek, 9 Września, 2011 - 13:10
Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania poczęstunku

Wynik zapytania ofertowego dot. przygotowania poczęstunku podczas dwudniowego spotkania inaugurującego rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Cities on Power”.

Czytaj dalej
Piątek, 9 Września, 2011 - 13:08
Wynik zapytania ofertowego dot. organizacji kolacji

Wynik zapytania ofertowego dot. organizacji kolacji w ramach realizacji projektu „Cities on Power”.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 5 Września, 2011 - 10:25
Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania studium wykonalności

Wynik postępowania dot. wykonania studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla projektu miejskiego planowanego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czytaj dalej
Piątek, 2 Września, 2011 - 15:43
Wynik zapytania dot. przeprowadzenie ewaluacji ex-ante

Wynik zapytania dot. przeprowadzenie ewaluacji ex-ante dokumentu operacyjnego w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.

Czytaj dalej
Piątek, 2 Września, 2011 - 15:40
Wynik zapytania dot. sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Wynik zapytania ofertowego dot. sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji uwzględniającego również wytyczne wymagane przy sporządzaniu studium wykonalności dla RPO WM.

Czytaj dalej
Środa, 31 Sierpnia, 2011 - 10:03
Wynik zapytania dot. sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Zapytanie dot. wyceny usługi polegającej na sporządzeniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji uwzględniającego również wytyczne wymagane przy sporządzaniu studium wykonalności dla RPO WM

Czytaj dalej
Wtorek, 23 Sierpnia, 2011 - 14:20
Zapytanie ofertowe dot. projektu BaSIC

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi polegającej na poprowadzeniu procesu certyfikacji wydatków projektu BaSIC

Czytaj dalej
Środa, 10 Sierpnia, 2011 - 13:26
Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania i realizacji szkolenia

Wyniki zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i realizacji dwudniowego szkolenia dla pracowników 5 urzędów

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2011 - 09:01
Wynik zapytania ofertowego dot. wstępnej wersji produktu i strategii

Wynik zapytania ofertowego dot. wstępnej wersji produktu i strategii wdrażania projektu "FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2011 - 08:57
Wynik zapytania ofertowego dot. wstępnej wersji produktu finalnego

Wynik zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2011 r. dotyczącego przygotowania wstępnej wersji produktu finalnego – programu szkolenia pod tytułem : „Akademia Rzemiosł Artystycznych” projektu innowacyjnego testującego pt.: „FABER – Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2011 - 08:53
Wynik zapytania ofertowego dot. opracowania strategii

Wynik zapytania ofertowego z dnia 14 lipca 2011 r. dotyczącego opracowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego

Czytaj dalej
Czwartek, 28 Lipca, 2011 - 13:04
Wynik zapytania ofertowego z 15.07.2011 dot. wykonania stojących statuetek

Wynik zapytania ofertowego z 15.07.2011 roku dot. wykonania stojących statuetek w kształcie trapezu ze stali nierdzewnej.

Czytaj dalej
Czwartek, 28 Lipca, 2011 - 13:01
Wynik zapytania ofertowego z 15.07.2011 dot. wykonania stojących statuetek

Wynik zapytania ofertowego z dnia 15.07.2011 roku dot. wykonania stojących statuetek w kształcie koła ze stali nierdzewnej.

Czytaj dalej