Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wyniki postępowań

Increase Normal Decrease
Poniedziałek, 23 Listopada, 2020 - 08:36
Wynik postępowania dot. przygotowania warsztatów online

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Listopada, 2020 - 10:41
Zapytanie ofertowe dot. warsztatów Nowa ustawa PZP - wyniki

Wyniki postępowania na Przeprowadzenie zamkniętych warsztatów szkoleniowych on-line ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Czytaj dalej
Środa, 30 Września, 2020 - 15:14
Wynik zapytania ofertowego dot. dostawy dwóch symulatorów niemowląt

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Września, 2020 - 14:35
Wynik postępowania dot. przygotowania studium wykonalności

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Poniedziałek, 3 Sierpnia, 2020 - 08:19
Wynik postępowania dot. usługi biegłego rewidenta

Wynik postępowania dot. usługi biegłego rewidenta obejmującej badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2020 projektu

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Lipca, 2020 - 12:57
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. zapewnienia kompleksowej usługi t

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Lipca, 2020 - 15:24
Wynik postępowania dot. wykonania tablicy informacyjnej

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie

Czytaj dalej
Poniedziałek, 6 Lipca, 2020 - 11:58
Wynik postępowania dot. audytów energetycznych

Usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych, aktualizacji audytów energetycznych oraz dokonaniu analizy audytów energetycznych budynków szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.

Czytaj dalej
Piątek, 12 Czerwca, 2020 - 15:19
Wynik postępowania na przygotowanie studium wykonalności

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Poniedziałek, 18 Maja, 2020 - 14:30
Wynik postępowania na przygotowanie studium wykonalności

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Czytaj dalej
Środa, 22 Kwietnia, 2020 - 12:59
Wynik zapytania ofertowego:świadczenie usług opiekuńczych i specjalistyczny

Czytaj dalej
Piątek, 10 Kwietnia, 2020 - 12:14
Informacja w sprawie rezygnacji z zamówienia - SW działanie 5.3

Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zamówienia dot. przygotowania studium wykonalności wraz z analizą popytu dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania w ramach Działania 5.3 RPO WM

Czytaj dalej
Czwartek, 9 Kwietnia, 2020 - 08:50
Rezygnacja z realizacji zamówienia - studium wykonalności

Informacja w sprawie rezygnacji z realizacji zamówienia

Czytaj dalej
Środa, 26 Lutego, 2020 - 13:31
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - audyty energetyczne

Opracowanie 3 audytów energetycznych oraz analiza maksymalnie 6 audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy

Czytaj dalej
Wtorek, 25 Lutego, 2020 - 13:59
Wynik zapytania ofertowego na organizację spotkań sieciujących #Net_Smolna

Czytaj dalej