Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wracam do pracy z certyfikatem

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 16 Stycznia, 2014 - 08:31, anarowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyniki rekrutacji znajdują się na dole strony w załącznikach do pobrania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Zmiana dotyczy grupy preferowanej projektu. Nowy regulamin obowiązuje od 13.03.2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastąpiła zmiana Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w kwestii definicji osoby nieaktywnej zawodowo. Nowy regulamin obowiązuje od 04.03.2014 r. od godziny 13:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja trwa od 24.02 do 14.03.2014 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć dokumenty rekrutacyjne, tj.:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) ankietę motywacyjną,

3) oświadczenie o statusie na rynku pracy

w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń, przy ul. Canaletta 2 (parter). 

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony. Istnieje również możliwość pobrania druków w Punkcie Przyjmowania Zgłoszeń.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 627 220,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 627 220,00 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji we regionach
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych  
Planowany okres realizacji projektu: 02.12.2013-30.10.2015
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 

Cel główny projektu: zwiększenie szans na rynku pracy 240 mieszkańców Warszawy poprzez podniesienie ich kwalifikacji językowych oraz ICT.

 

Grupa docelowa: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, mieszkające na terenie m.st. Warszawy, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Minimum 50% grupy docelowej stanowić będą kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Ponadto preferowane będą osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy oraz osoby do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

 

Łącznie 240 osób weźmie udział w:

1) kursie języka angielskiego (2 lub 4 semestry), zakończonym egzaminem Cambridge

lub

2) kursie komputerowym ECDL Base zakończonym certyfikowanym egzaminem ECDL Base.

 

Biuro Projektu

ul. Canaletta 2, Warszawa

tel. 22 443 02 37, e-mail: wracamdopracy@um.warszawa.pl

czynne pon.-pt. w godzinach 8-16

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - obowiązuje od 13.03.2014
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_-_13_03_2014.pdf, rozmiar pliku: 164.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - obowiązuje od 04.03.2014 od g. 13
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_-_04.03.2014.pdf, rozmiar pliku: 164.85 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 164.84 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: zalacznik_1_-_formularz_zgloszeniowy.pdf, rozmiar pliku: 112.42 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Ankieta motywacyjna
  (plik: zalacznik_2_-_ankieta_motywacyjna.pdf, rozmiar pliku: 113.48 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Oświadczenie o statusie na rynku pracy
  (plik: zalacznik_3_-_oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.pdf, rozmiar pliku: 81.21 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  (plik: zalacznik_4_-_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 94.63 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Oświadczenie uczestnika o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  (plik: zalacznik_5_-_oswiadczenie_uczestnika_projektu_o_wyrazeniu_zgody_na_przetwarzania_danych_osobowych.pdf, rozmiar pliku: 86.69 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Umowa uczestnictwa w projekcie
  (plik: zalacznik_6_-_umowa_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 101.9 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista podstawowa na kurs języka angielskiego
  (plik: lista_podstawowa_ang.pdf, rozmiar pliku: 84.77 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista rezerwowa na kurs języka angielskiego
  (plik: lista_rezerwowa_ang.pdf, rozmiar pliku: 78.5 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Lista podstawowa na kurs języka angielskiego - stan na 27.05.2014
  (plik: lista_podstawowa_ang_-_27_05_2014.pdf, rozmiar pliku: 84.79 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Lista rezerwowa na kurs języka angielskiego - stan na 27.05.2014
  (plik: lista_rezerwowa_ang_-_27.05.2014.pdf, rozmiar pliku: 78.4 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Lista podstawowa na kurs języka angielskiego - stan na 03.06.2014
  (plik: lista_podstawowa_ang_-_03.06.2014.pdf, rozmiar pliku: 90.75 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Lista rezerwowa na kurs języka angielskiego - stan na 03.06.2014
  (plik: lista_rezerwowa_ang_03_06_2014.pdf, rozmiar pliku: 74.55 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Lista podstawowa na kurs języka angielskiego - stan na 24.06.2014
  (plik: lista_podstawowa_ang_-_24.06.2014.pdf, rozmiar pliku: 97.75 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Lista rezerwowa na kurs języka angielskiego - stan na 24.06.2014
  (plik: lista_rezerwowa_ang_24.06.2014.pdf, rozmiar pliku: 72.56 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Lista podstawowa na kurs języka angielskiego - stan na 25.09.2014
  (plik: lista_podstawowa_ang_-_25.09.2014.pdf, rozmiar pliku: 97.36 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  Lista podstawowa na kurs języka angielskiego - stan na 30.12.2014
  (plik: lista_podstawowa_ang_-_30.12.2014.pdf, rozmiar pliku: 93.78 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Base
  (plik: lista_podstawowa_ecdl.pdf, rozmiar pliku: 92.7 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  Lista rezerwowa na kurs ECDL Base
  (plik: lista_rezerwowa_ecdl.pdf, rozmiar pliku: 78.28 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  Lista podstawowa na kurs ECDL Base - stan na 30.12.2014
  (plik: lista_podstawowa_ecdl_30.12.2014.pdf, rozmiar pliku: 93.13 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  Lista podstawowa na Kurs Umiejętności Internetowych
  (plik: lista_podstawowa_kui.pdf, rozmiar pliku: 79.96 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  Lista rezerwowa na Kurs Umiejętności Internetowych
  (plik: lista_rezerwowa_kui.pdf, rozmiar pliku: 78.49 KB)
  Pobierz