Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Szukamy partnerów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 25 Listopada, 2010 - 13:49, admin

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Miasto stołeczne Warszawa poszukuje partnera/partnerów (w szczególności organizacji pozarządowych) do przygotowania i wspólnej realizacji projektów, w tym współfinansowanych z funduszy europejskich lub innych funduszy zewnętrznych.

Czytelne wypełnione i podpisane zgłoszenia z propozycją współpracy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w okresie trwania naboru wniosków w jeden z następujących sposobów:

a) w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu ;

b) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu;

c) drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP;

d) drogą elektroniczną poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres wskazany w ogłoszeniu dotyczącym danego konkursu.

Ocena złożonych ofert współpracy prowadzona jest na bieżąco.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, prosimy o ograniczenie wizyt w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju wyłącznie do sytuacji niezbędnych i składanie dokumentów zgodnie z ww. sposobami.

Wizyta w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem: 22 443 02 41.

Zachęcamy do współpracy!