Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Szukamy partnerów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 25 Listopada, 2010 - 13:49, admin

Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Miasto Stołeczne Warszawa realizuje i pragnie realizować projekty partnerskie, w tym również projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o składanie propozycji realizacji projektów partnerskich do sekretariatu Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy w terminach ogłoszonych w konkursach.

Konkursy partnerskie prowadzone będą przez m.st. Warszawa od stycznia do listopada każdego roku, przy czym ogłaszane będą w dwóch turach:

I tura – ogłoszenie konkursu w styczniu, czas trwania konkursu: styczeń – czerwiec

II tura – ogłoszenie konkursu w lipcu, czas trwania konkursu: lipiec – listopad

Ocena złożonych ofert współpracy prowadzona jest na bieżąco.

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m. st. Warszawy 

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa skr. poczt. 5
XIX pietro, p. 1904
tel. 22 443 07 50/51
fax. 22 443 07 98