Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Szukamy partnerów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 25 Listopada, 2010 - 13:49, admin

Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r. w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Miasto Stołeczne Warszawa realizuje i pragnie realizować projekty partnerskie, w tym również projekty współfinansowane ze środków funduszy europejskich.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o składanie propozycji realizacji projektów partnerskich do sekretariatu Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy w terminach ogłoszonych w konkursach.

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju 
Urzędu m. st. Warszawy
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa skr. poczt. 5
XIX pietro, p. 1904
tel. 22 443 07 50/51
fax. 22 443 07 98