Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Czwartek, 30 Czerwca, 2011 - 13:50
Przedsiębiorcze Mazowsze

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Wtorek, 26 Kwietnia, 2011 - 10:40
I-SPEED – Polityki Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego Europy

Od stycznia 2010 r. Miasto Stołeczne Warszawa realizuje we współpracy z partnerami zagranicznymi projekt pn. „I-SPEED – Polityki Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego Europy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC.

Czytaj dalej
Wtorek, 29 Marca, 2011 - 13:32
Rail Baltica Growth Corridor (RBGC)

W styczniu 2011 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę partnerską o przystąpieniu do międzynarodowego projektu „Rail Baltica Growth Corridor” (RBGC) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 17:52
Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych

Projekt jest planowany i zakłada współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:49
Budowa Trasy Mostu Północnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:49
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:49
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:42
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:42
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:42
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 13:21
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska – ul. Osmańska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 3 Marca, 2011 - 15:22
Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) – etap I

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czytaj dalej
Środa, 2 Marca, 2011 - 16:01
Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zrealizowało projekt pt. Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, współfinansowany był ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Czytaj dalej
Czwartek, 17 Lutego, 2011 - 13:05
Dojrzali, kompetentni w pracy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 4 Lutego, 2011 - 10:19
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj dalej