Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:42
Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:42
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska – Kleszczowa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:42
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK – Zadanie A od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 13:21
Przebudowa ul. Poleczki na odc. ul. Puławska – ul. Osmańska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 3 Marca, 2011 - 15:22
Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyń” (bike & sail) – etap I

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czytaj dalej
Środa, 2 Marca, 2011 - 16:01
Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków zrealizowało projekt pt. Przełamywanie barier. Wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów z dziedziny ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie adaptacji obiektów zabytkowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, współfinansowany był ze środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Czytaj dalej
Czwartek, 17 Lutego, 2011 - 13:05
Dojrzali, kompetentni w pracy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 4 Lutego, 2011 - 10:19
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy

Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj dalej
Piątek, 4 Lutego, 2011 - 09:50
Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej

Projekt nr Z/2.14/III/3.3.2/1792/05 był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Czytaj dalej
Piątek, 4 Lutego, 2011 - 09:35
Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Czwartek, 4 Listopada, 2010 - 15:05
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński - Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych

Planowany projekt zakłada współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2007 - 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 4 Listopada, 2010 - 11:29
Otwarci na jutro

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 16:21
Aktywni Społecznie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 16:13
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 16:10
Odnajdziemy wspólne drogi-południowo praski program integracji społeczno-zawodowej Romów

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej