Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 19 Czerwca, 2012 - 15:23
Matematyka dla Ciekawych Świata

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Środa, 13 Czerwca, 2012 - 16:06
Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Środa, 18 Kwietnia, 2012 - 15:29
OPEN HOUSE – Normowanie i upowszechnianie trwałego i zrównoważonego rozwoju budownictwa w Unii Europejskiej w oparciu o przejrzystość i otwartość od projektu do realizacji.

Czytaj dalej
Środa, 21 Marca, 2012 - 16:22
ICE-WISH- Demonstrating through Intelligent Control

Czytaj dalej
Piątek, 24 Lutego, 2012 - 13:34
"Wyuczony zawód szansą na własny biznes"

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Piątek, 2 Grudnia, 2011 - 14:03
WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości

We wrześniu 2011 firma INVESTIN Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Priorytetu VI/Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Czytaj dalej
Sobota, 1 Października, 2011 - 10:46
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice

Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Wtorek, 13 Września, 2011 - 09:05
Nauczyciel/ Nauczycielka 45+ z ECDL

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Czerwca, 2011 - 13:50
Przedsiębiorcze Mazowsze

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Wtorek, 26 Kwietnia, 2011 - 10:40
I-SPEED – Polityki Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego Europy

Od stycznia 2010 r. Miasto Stołeczne Warszawa realizuje we współpracy z partnerami zagranicznymi projekt pn. „I-SPEED – Polityki Społeczeństwa Informacyjnego na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego Europy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC.

Czytaj dalej
Wtorek, 29 Marca, 2011 - 13:32
Rail Baltica Growth Corridor (RBGC)

W styczniu 2011 r. Miasto Stołeczne Warszawa podpisało umowę partnerską o przystąpieniu do międzynarodowego projektu „Rail Baltica Growth Corridor” (RBGC) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 17:52
Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych

Projekt jest planowany i zakłada współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:49
Budowa Trasy Mostu Północnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:49
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Czwartek, 10 Marca, 2011 - 14:49
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej