Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 26 Listopada, 2013 - 10:02
ONE BSR - branding i tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego

Komisja Europejska przyznała 3 mln Euro dofinansowania z funduszy unijnych dla projektu ONE BSR, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Miasto st. Warszawa będzie jednym z 18 partnerów projektu, uczestnicząc w realizacji zadań w komponencie turystyka i marka Regionu Morza Bałtyckiego (BSR).

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Września, 2013 - 15:23
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Poniedziałek, 26 Sierpnia, 2013 - 10:36
ETTBio- Effective Technology Transfer in Biotechnology

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Czytaj dalej
Czwartek, 1 Sierpnia, 2013 - 13:31
CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland.

Projekt współfinansowany przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants - Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Czytaj dalej
Środa, 5 Czerwca, 2013 - 13:03
„ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 29 Marca, 2013 - 15:48
TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Piątek, 8 Marca, 2013 - 11:54
STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Środa, 27 Lutego, 2013 - 09:10
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Wtorek, 22 Stycznia, 2013 - 12:44
Cross Innovation, Promocja transferu innowacji w miastach i regionach Europy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Czytaj dalej
Poniedziałek, 21 Stycznia, 2013 - 14:26
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa (2013-2017)

Czytaj dalej
Środa, 9 Stycznia, 2013 - 14:51
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 28 Grudnia, 2012 - 11:43
Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Środa, 19 Grudnia, 2012 - 14:35
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Czytaj dalej
Środa, 19 Grudnia, 2012 - 11:45
Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czytaj dalej
Wtorek, 4 Grudnia, 2012 - 10:16
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej