Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 26 Listopada, 2013 - 10:02
ONE BSR - branding i tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego

Komisja Europejska przyznała 3 mln Euro dofinansowania z funduszy unijnych dla projektu ONE BSR, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Miasto st. Warszawa będzie jednym z 18 partnerów projektu, uczestnicząc w realizacji zadań w komponencie turystyka i marka Regionu Morza Bałtyckiego (BSR).

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Września, 2013 - 15:23
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Poniedziałek, 26 Sierpnia, 2013 - 10:36
ETTBio- Effective Technology Transfer in Biotechnology

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Czytaj dalej
Czwartek, 1 Sierpnia, 2013 - 13:31
CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland.

Projekt współfinansowany przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants - Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Czytaj dalej
Środa, 5 Czerwca, 2013 - 13:03
„ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 29 Marca, 2013 - 15:48
TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Piątek, 8 Marca, 2013 - 11:54
STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Środa, 27 Lutego, 2013 - 09:10
EURO-TAKSÓWKARZ - podniesienie kwalifikacji zawodowych warszawskich taksówkarzy

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Wtorek, 22 Stycznia, 2013 - 12:44
Cross Innovation, Promocja transferu innowacji w miastach i regionach Europy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Czytaj dalej
Poniedziałek, 21 Stycznia, 2013 - 14:26
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa (2013-2017)

Czytaj dalej
Środa, 9 Stycznia, 2013 - 14:51
METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 28 Grudnia, 2012 - 11:43
Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Środa, 19 Grudnia, 2012 - 14:35
Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Czytaj dalej
Środa, 19 Grudnia, 2012 - 11:45
Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czytaj dalej
Wtorek, 4 Grudnia, 2012 - 10:16
Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie warszawskim

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej