Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 7 Stycznia, 2014 - 11:06
ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży, poprzez bezpłatne użyczenie 1000 osób sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu.

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Stycznia, 2014 - 09:54
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Przygotowana dokumentacja zakłada rozwiązania służące upłynnieniu ruchu, poprawie przepustowości, poprawie warunków ruchu, likwidacji wąskich gardeł, ograniczeniu liczby zatrzymań poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, sygnalizacji świetlnej lub rozwiązań wielopoziomowych. Zawarte w dokumentacji rozwiązania przyczynią się do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych i wypadków, poprawy warunków utrzymania infrastruktury drogowej, ochrony środowiska.

Czytaj dalej
Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 12:20
Creative Poland

Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego oraz podniesienie udziału tego sektora w gospodarce poprzez system kompleksowego wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb wybranych branż.

Czytaj dalej
Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 09:49
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Celem projektu jest objęcie opieką 123 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Czytaj dalej
Wtorek, 17 Grudnia, 2013 - 11:13
Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 16 Grudnia, 2013 - 12:19
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Grudnia, 2013 - 09:24
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Grudnia, 2013 - 13:15
Zakup niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie

Projekt "Zakup niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie" jest finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Grudnia, 2013 - 12:39
Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru

Projekt "Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru" jest finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Grudnia, 2013 - 11:37
Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

Projekt pn. "Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 13:34
CITYLOGO – Innowacyjne zarządzanie marką miasta

CITYLOGO to innowacyjny projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach programu URBACT II, który skupia się na organizowaniu sieci współpracy miast europejskich oraz kładzie nacisk na wzajemne uczenie się i szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miastem.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 12:33
Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych

Projekt „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” realizowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 12:12
European Creative Cluster Lab. Managing Creativity to Boost European Competitiveness

Celem projektu European Creative Cluster Lab jest rozwój umiejętności managerskich szefów klastrów, budowa międzynarodowej sieci współpracy między klastrami kreatywnymi oraz klastrami kreatywnymi i klastrami przemysłów „tradycyjnych”, analiza i testowanie innowacyjnych metod wsparcia dla start-up’ów i klastrów sektora kreatywnego.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 11:59
Cities on Power

Celem projektu “Cities on Power” jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Ponad 70% energii w Unii Europejskiej jest zużywana przez miasta, a tylko niewielka jej część jest w nich produkowana. Przez zwiększenie inwestycji w OZE w miastach projekt „Cities on Power” zamierza przyczynić się do realizacji celu Unii Europejskiej dotyczącego osiągnięcia 20% produkcji energii odnawialnej.

Czytaj dalej
Wtorek, 26 Listopada, 2013 - 11:49
Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM

Projekt Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie terytorializacji polityk przestrzennych i rozwojowych w obszarze powiązanym funkcjonalnie z m. st. Warszawą.

Czytaj dalej