Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Czwartek, 12 Grudnia, 2013 - 09:24
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Grudnia, 2013 - 13:15
Zakup niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie

Projekt "Zakup niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie" jest finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Grudnia, 2013 - 12:39
Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru

Projekt "Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru" jest finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Grudnia, 2013 - 11:37
Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

Projekt pn. "Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 13:34
CITYLOGO – Innowacyjne zarządzanie marką miasta

CITYLOGO to innowacyjny projekt unijny współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach programu URBACT II, który skupia się na organizowaniu sieci współpracy miast europejskich oraz kładzie nacisk na wzajemne uczenie się i szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miastem.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 12:33
Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych

Projekt „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych” realizowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej w dzielnicach Warszawy i siedmiu gminach ościennych stolicy.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 12:12
European Creative Cluster Lab. Managing Creativity to Boost European Competitiveness

Celem projektu European Creative Cluster Lab jest rozwój umiejętności managerskich szefów klastrów, budowa międzynarodowej sieci współpracy między klastrami kreatywnymi oraz klastrami kreatywnymi i klastrami przemysłów „tradycyjnych”, analiza i testowanie innowacyjnych metod wsparcia dla start-up’ów i klastrów sektora kreatywnego.

Czytaj dalej
Piątek, 6 Grudnia, 2013 - 11:59
Cities on Power

Celem projektu “Cities on Power” jest zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej na obszarach miejskich. Ponad 70% energii w Unii Europejskiej jest zużywana przez miasta, a tylko niewielka jej część jest w nich produkowana. Przez zwiększenie inwestycji w OZE w miastach projekt „Cities on Power” zamierza przyczynić się do realizacji celu Unii Europejskiej dotyczącego osiągnięcia 20% produkcji energii odnawialnej.

Czytaj dalej
Wtorek, 26 Listopada, 2013 - 11:49
Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM

Projekt Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy - PROM realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w zakresie terytorializacji polityk przestrzennych i rozwojowych w obszarze powiązanym funkcjonalnie z m. st. Warszawą.

Czytaj dalej
Wtorek, 26 Listopada, 2013 - 10:02
ONE BSR - branding i tożsamość Regionu Morza Bałtyckiego

Komisja Europejska przyznała 3 mln Euro dofinansowania z funduszy unijnych dla projektu ONE BSR, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Miasto st. Warszawa będzie jednym z 18 partnerów projektu, uczestnicząc w realizacji zadań w komponencie turystyka i marka Regionu Morza Bałtyckiego (BSR).

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Września, 2013 - 15:23
ERUDIO - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Poniedziałek, 26 Sierpnia, 2013 - 10:36
ETTBio- Effective Technology Transfer in Biotechnology

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg IVC

Czytaj dalej
Czwartek, 1 Sierpnia, 2013 - 13:31
CONSENSIO – platforma współpracy trójstronnej – Decent Work – Poland.

Projekt współfinansowany przez Norwegię z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach Norway Grants - Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Czytaj dalej
Środa, 5 Czerwca, 2013 - 13:03
„ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Piątek, 29 Marca, 2013 - 15:48
TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej