Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:32
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

Celem projektu jest objęcie opieką 59 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:29
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia

Celem projektu jest objęcie opieką 76 dzieci od 12 m-ca życia do 3 lat w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Czytaj dalej
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:26
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga

Celem projektu jest objęcie opieką 100 dzieci od 20 tyg, życia do 3 lat w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:20
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2

Celem projektu jest objęcie opieką 128 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj dalej
Piątek, 1 Sierpnia, 2014 - 10:08
Nowy zawód – nową szansą

Celem głównym projektu jest przygotowanie 100 osób z miasta stołecznego Warszawy, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( w tym min. 50 kobiet) do podjęcia zatrudnienia w nowym zawodzie.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 21 Lipca, 2014 - 11:13
Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Czwartek, 5 Czerwca, 2014 - 12:57
Cudzoziemcy w Warszawie

Czytaj dalej
Piątek, 25 Kwietnia, 2014 - 16:09
Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Praskich Szkół

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 16 Stycznia, 2014 - 08:31
Wracam do pracy z certyfikatem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Stycznia, 2014 - 11:06
ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży, poprzez bezpłatne użyczenie 1000 osób sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu.

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Stycznia, 2014 - 09:54
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Przygotowana dokumentacja zakłada rozwiązania służące upłynnieniu ruchu, poprawie przepustowości, poprawie warunków ruchu, likwidacji wąskich gardeł, ograniczeniu liczby zatrzymań poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, sygnalizacji świetlnej lub rozwiązań wielopoziomowych. Zawarte w dokumentacji rozwiązania przyczynią się do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych i wypadków, poprawy warunków utrzymania infrastruktury drogowej, ochrony środowiska.

Czytaj dalej
Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 12:20
Creative Poland

Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego oraz podniesienie udziału tego sektora w gospodarce poprzez system kompleksowego wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb wybranych branż.

Czytaj dalej
Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 09:49
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Celem projektu jest objęcie opieką 123 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Czytaj dalej
Wtorek, 17 Grudnia, 2013 - 11:13
Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 16 Grudnia, 2013 - 12:19
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej