Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:26
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga

Celem projektu jest objęcie opieką 100 dzieci od 20 tyg, życia do 3 lat w okresie od 1 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:20
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2

Celem projektu jest objęcie opieką 128 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Czytaj dalej
Piątek, 1 Sierpnia, 2014 - 10:08
Nowy zawód – nową szansą

Celem głównym projektu jest przygotowanie 100 osób z miasta stołecznego Warszawy, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy ( w tym min. 50 kobiet) do podjęcia zatrudnienia w nowym zawodzie.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 21 Lipca, 2014 - 11:13
Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Czwartek, 5 Czerwca, 2014 - 12:57
Cudzoziemcy w Warszawie

Czytaj dalej
Piątek, 25 Kwietnia, 2014 - 16:09
Uczyć się, ale jak? - Program Rozwojowy Praskich Szkół

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 16 Stycznia, 2014 - 08:31
Wracam do pracy z certyfikatem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Stycznia, 2014 - 11:06
ARGOS – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży, poprzez bezpłatne użyczenie 1000 osób sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu.

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Stycznia, 2014 - 09:54
Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Przygotowana dokumentacja zakłada rozwiązania służące upłynnieniu ruchu, poprawie przepustowości, poprawie warunków ruchu, likwidacji wąskich gardeł, ograniczeniu liczby zatrzymań poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, sygnalizacji świetlnej lub rozwiązań wielopoziomowych. Zawarte w dokumentacji rozwiązania przyczynią się do ograniczenia liczby zdarzeń drogowych i wypadków, poprawy warunków utrzymania infrastruktury drogowej, ochrony środowiska.

Czytaj dalej
Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 12:20
Creative Poland

Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego oraz podniesienie udziału tego sektora w gospodarce poprzez system kompleksowego wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb wybranych branż.

Czytaj dalej
Piątek, 20 Grudnia, 2013 - 09:49
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka

Celem projektu jest objęcie opieką 123 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Czytaj dalej
Wtorek, 17 Grudnia, 2013 - 11:13
Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 16 Grudnia, 2013 - 12:19
Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Grudnia, 2013 - 09:24
Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 9 Grudnia, 2013 - 13:15
Zakup niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie

Projekt "Zakup niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych do obsługi sieci komunikacji tramwajowej w Warszawie" jest finansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj dalej