Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Piątek, 5 Sierpnia, 2016 - 18:18
Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Czytaj dalej
Środa, 3 Sierpnia, 2016 - 09:55
SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Projekt pn. „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Sierpnia, 2016 - 15:47
LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Środa, 27 Lipca, 2016 - 11:04
E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Projekt pn. „E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Czytaj dalej
Czwartek, 21 Lipca, 2016 - 13:56
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Projekt pn. „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Czerwca, 2016 - 14:59
„URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”

Czytaj dalej
Poniedziałek, 6 Czerwca, 2016 - 12:13
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL

Czytaj dalej
Wtorek, 3 Listopada, 2015 - 14:43
AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych.

Czytaj dalej
Czwartek, 14 Maja, 2015 - 15:27
Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

Projekt ” Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Piątek, 10 Kwietnia, 2015 - 14:53
Warszawa Chopina

Projekt „Warszawa Chopina” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Wtorek, 23 Grudnia, 2014 - 14:51
Certyfikuj swoje kompetencje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Grudnia, 2014 - 11:06
Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Piątek, 31 Października, 2014 - 10:01
CCIC – Complex Challenges, Innovative Cities

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IVC.

Czytaj dalej
Czwartek, 2 Października, 2014 - 10:35
"Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"

Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka poprzez ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej oraz klonu jesionolistnego.

Czytaj dalej
Piątek, 29 Sierpnia, 2014 - 14:38
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Projekt współfinansowany ze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej