Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 8 Listopada, 2016 - 15:07
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Czytaj dalej
Czwartek, 27 Października, 2016 - 15:35
Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 13:17
Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

Projekt pn. „ Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II” był współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 11:58
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Projekt pn. jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II

Projekt pn. „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2016 - 18:18
Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Czytaj dalej
Środa, 3 Sierpnia, 2016 - 09:55
SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Projekt pn. „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Sierpnia, 2016 - 15:47
LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Środa, 27 Lipca, 2016 - 11:04
E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Projekt pn. „E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Czytaj dalej
Czwartek, 21 Lipca, 2016 - 13:56
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Projekt pn. „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Czerwca, 2016 - 14:59
„URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”

Czytaj dalej
Poniedziałek, 6 Czerwca, 2016 - 12:13
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL

Czytaj dalej
Wtorek, 3 Listopada, 2015 - 14:43
AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych.

Czytaj dalej
Czwartek, 14 Maja, 2015 - 15:27
Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

Projekt ” Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej