Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 8 Listopada, 2016 - 15:07
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Czytaj dalej
Czwartek, 27 Października, 2016 - 15:35
Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 13:17
Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

Projekt pn. „ Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II” był współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 11:58
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Projekt pn. jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II

Projekt pn. „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Piątek, 5 Sierpnia, 2016 - 18:18
Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Czytaj dalej
Środa, 3 Sierpnia, 2016 - 09:55
SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy

Projekt pn. „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Sierpnia, 2016 - 15:47
LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Środa, 27 Lipca, 2016 - 11:04
E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Projekt pn. „E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Czytaj dalej
Czwartek, 21 Lipca, 2016 - 13:56
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Projekt pn. „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Czerwca, 2016 - 14:59
„URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”

Czytaj dalej
Poniedziałek, 6 Czerwca, 2016 - 12:13
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL

Czytaj dalej
Wtorek, 3 Listopada, 2015 - 14:43
AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych.

Czytaj dalej
Czwartek, 14 Maja, 2015 - 15:27
Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

Projekt ” Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej