Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Wtorek, 2 Sierpnia, 2016 - 15:47
LSW – dobry start, wspólna przyszłość

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Środa, 27 Lipca, 2016 - 11:04
E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy

Projekt pn. „E-administracja- utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów: e-administracja.

Czytaj dalej
Czwartek, 21 Lipca, 2016 - 13:56
Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie

Projekt pn. „Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności w Warszawie” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi

Czytaj dalej
Czwartek, 30 Czerwca, 2016 - 14:59
„URBANREC - nowe podejście do przetwarzania miejskich odpadów wielkogabarytowych w wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania”

Czytaj dalej
Poniedziałek, 6 Czerwca, 2016 - 12:13
Zarządzanie mnogością miejskich źródeł danych – VaVeL

Czytaj dalej
Wtorek, 3 Listopada, 2015 - 14:43
AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno- epidemiologicznych.

Czytaj dalej
Czwartek, 14 Maja, 2015 - 15:27
Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

Projekt ” Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Piątek, 10 Kwietnia, 2015 - 14:53
Warszawa Chopina

Projekt „Warszawa Chopina” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Wtorek, 23 Grudnia, 2014 - 14:51
Certyfikuj swoje kompetencje

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj dalej
Wtorek, 2 Grudnia, 2014 - 11:06
Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Czytaj dalej
Piątek, 31 Października, 2014 - 10:01
CCIC – Complex Challenges, Innovative Cities

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IVC.

Czytaj dalej
Czwartek, 2 Października, 2014 - 10:35
"Restytucja łąk zalewowych na warszawskim odcinku OSOP Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004)"

Celem projektu jest przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na wybranych fragmentach warszawskiego odcinka poprzez ograniczenie występowania inwazyjnych gatunków obcego pochodzenia: nawłoci kanadyjskiej i późnej oraz klonu jesionolistnego.

Czytaj dalej
Piątek, 29 Sierpnia, 2014 - 14:38
Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Projekt współfinansowany ze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Czytaj dalej
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:32
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

Celem projektu jest objęcie opieką 59 dzieci od 20 tyg. życia do 3 lat w okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj dalej
Środa, 20 Sierpnia, 2014 - 12:29
Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia

Celem projektu jest objęcie opieką 76 dzieci od 12 m-ca życia do 3 lat w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Czytaj dalej