Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Piątek, 14 Kwietnia, 2017 - 13:42
„START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Piątek, 7 Kwietnia, 2017 - 13:48
Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.

Czytaj dalej
Wtorek, 14 Marca, 2017 - 15:28
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Lutego, 2017 - 09:59
Zawodowa droga do przyszłości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Czytaj dalej
Piątek, 20 Stycznia, 2017 - 17:32
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego

Projekt pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"

Czytaj dalej
Poniedziałek, 16 Stycznia, 2017 - 14:47
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych

Projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Stycznia, 2017 - 12:15
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej

Projekt pn. „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej” dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Stycznia, 2017 - 11:35
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Projekt pn. „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Czytaj dalej
Poniedziałek, 28 Listopada, 2016 - 13:04
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Projekt pn. „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Czytaj dalej
Wtorek, 8 Listopada, 2016 - 15:07
Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

Czytaj dalej
Czwartek, 27 Października, 2016 - 15:35
Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 13:17
Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II

Projekt pn. „ Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II” był współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 11:58
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa – ul. Rzymowskiego

Projekt pn. jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Wtorek, 11 Października, 2016 - 10:49
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II

Projekt pn. „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Czytaj dalej