Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Środa, 7 Czerwca, 2017 - 11:58
Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

Czytaj dalej
Czwartek, 18 Maja, 2017 - 11:34
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I

Projekt pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I”, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Czytaj dalej
Czwartek, 11 Maja, 2017 - 13:08
Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica

Żłobek dla malucha – szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Czytaj dalej
Piątek, 28 Kwietnia, 2017 - 12:47
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie

Projekt pn. Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Czytaj dalej
Środa, 26 Kwietnia, 2017 - 09:18
Projekt pt. „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – III etap”, realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego została podpisana w dniu 30.12.2016 r. W Warszawie zostanie wybudowany jednopoziomowy parking P+R Młociny III dla 155 samochodów osobowych (łącznię z 6 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami) oraz 24 miejsca dla rowerów, z elementami odnawialnych źródeł energii (OZE) i systemem pobierania opłat (SPO).

Czytaj dalej
Poniedziałek, 24 Kwietnia, 2017 - 14:52
Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Projekt: „Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

Czytaj dalej
Piątek, 14 Kwietnia, 2017 - 13:42
„START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Piątek, 7 Kwietnia, 2017 - 13:48
Punkt Zwrotny. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej.

Czytaj dalej
Wtorek, 14 Marca, 2017 - 15:28
Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Czytaj dalej
Wtorek, 7 Lutego, 2017 - 09:59
Zawodowa droga do przyszłości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Czytaj dalej
Piątek, 20 Stycznia, 2017 - 17:32
Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego

Projekt pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną"

Czytaj dalej
Poniedziałek, 16 Stycznia, 2017 - 14:47
Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych

Projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Stycznia, 2017 - 12:15
Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej

Projekt pn. „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej” dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Stycznia, 2017 - 11:35
Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie

Projekt pn. „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Czytaj dalej
Poniedziałek, 28 Listopada, 2016 - 13:04
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Projekt pn. „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Czytaj dalej