Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Czwartek, 23 Września, 2010 - 16:31
URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 16:22
Muzeum Warszawskiej Pragi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:48
Magus - Warszawski pilotażowy program wspierania przesiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:45
Warszawa stolicą AMBITNEGO BIZNESU

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:45
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:45
Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m.st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno - kulturowym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:45
Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne

Projekt nr Z/2.14/III/3.3.1/1729/05 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:44
Rewitalizacja fragmentów otoczenia muru Getta Warszawskiego

Projekt nr Z/2.14/III/3.3.1/1703/05 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:23
Czas na zmianę - program aktywnej integracji społecznej i zawodowej kobiet z Dzielnicy Włochy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:23
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie (Faza III i IV)

Projekt nr 2005 PL 16 CPE 003 jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Projekt przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:23
Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie (Faza I, II)

Projekt nr 2000/PL/16/P/PE/020 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA)/Funduszu Spójności (FS). Projekt przyczynia sie do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:23
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego na Rzecz Środowiska (LIFE+) oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:20
Małe kroki do sukcesu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:18
Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej
Czwartek, 23 Września, 2010 - 15:14
Od A do Z – Aktywna Zawodowo

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czytaj dalej