Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Baza projektów miejskich

Increase Normal Decrease
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Szansa na powrót - program dla osób długotrwale bezrobotnych

Projekt nr 1.3/A/32/2004/32/P jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Dzielnicy Włochy

Projekt nr DWF1.5.A.1.1.5 SPO RZL.276.10.2004_11_08_01 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
PATRON - Podejmij Aktywność, Twórz, Rozwijaj, Osiągaj Niezależność

Projekt nr DWF1.5.A.1.1.5 SPO RZL.275.5.2004_11_08_01 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Program integracji społeczno – zawodowej grup szczególnego ryzyka w Dzielnicy Mokotów

Projekt nr DWF1.5.A.1.1.5 SPO RZL.467.102.2004_12_30_01 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Bemowski Program Aktywizacji Osób Długotrwale Bezrobotnych

Projekt nr DWF1.5.A.1.1.5 SPO RZL.282.7.2004_11_09_01 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Program integracji społeczno – zawodowej długotrwale bezrobotnych w Dzielnicy Wesoła

Projekt nr DWF.1.5.A.1.1.4. SPO RZL.349.50.2004_12_22_01 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Bemowski Program Wspierania Zatrudnienia

Projekt nr DWF.1.5.A.1.1.5 SPO RZL.504.122.2004_12_30_01 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt nr DWF1.5.A.1.1.5 SPO RZL.290.12.2004_11_09_01 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Kompleksowy program aktywizacji zawodowej kobiet biernych zawodowo w Dzielnicy Włochy

Projekt nr DWF_2_1.6_253 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 12:04
Trzeci sektor - Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych kobiet

Projekt nr 1.6/1/1.6 SPO RZL/295/64 28.12.2004 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 11:40
Stacja końcowa: Praca

Projekt nr DWF_2_1.6_343 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 11:40
Program aktywizacji zawodowej kobiet

Projekt nr DWF_2_1.6_443 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 11:40
Wracam do pracy

Projekt nr DWF_2_1.6_530 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 11:40
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej
Piątek, 24 Września, 2010 - 11:40
Wdrożenie systemu informatycznego wspomagajacego zarządzanie usługami medycznymi podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanymi przez publiczne zespoły lecznictwa otwartego z Mokotowa, Ochoty, Woli i Żoliborza

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Czytaj dalej