Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Zawodowa droga do przyszłości

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Lutego, 2017 - 09:59, agrabias

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Nazwa projektu: „Zawodowa droga do przyszłości”

Beneficjent: Ecorys Polska sp.z.o.o.

Wartość całkowita projektu: 766 025,00 PLN

Wartość dofinansowaniaz funduszy UE: 612 820,00 PLN

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”,

Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”,

Poddziałanie 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów”,

Okres realizacji: 01.07.2016-30.06.2018

Jednostka realizująca projekt: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy- Partner Projektu

Opis projektu: 400 uczniów warszawskich gimnazjów uzyskuje kompleksowe wsparcie w zakresie dokonywania wyboru dalszej ścieżki kształcenia poprzez udział w warsztatach specjalistycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie, kompleksowe wsparcie doradców edukacyjno-zawodowych, udział w warsztatach z kompetencji miękkich oraz wizyty w zakładach pracy. Projekt daje uczniom możliwość poznania swoich możliwości i potrzeb, ale pozwala też na pierwszy kontakt z rynkiem pracy i jego oczekiwaniami. Odpowiednio dobrane wsparcie doradczo-warsztatowe pomaga im we wcześniejszym przygotowywaniu się do zmieniających się dynamicznie wymagań rynku pracy. Zwiększa to szanse na zatrudnienie w przyszłości i osiąganie życiowych sukcesów poprzez realizację optymalnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.

Ciekawostka dot. projektu: Warsztaty specjalistyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie dają uczniom możliwość wykonywania pracy w środowisku zbliżonym do rzeczywistych warunków w zakładzie pracy. Uczniowie wykonują zaplanowane wcześniej przez nauczycieli czynności w pracowni cukierniczej, mechatronicznej, stolarskiej oraz budowlanej. Jest to innowacyjne działanie pozwalające gimnazjalistom na określanie swoich predyspozycji zawodowych w działaniu.