Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 14 Marca, 2017 - 15:28, lzelazowska

Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Tytuł projektu: Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie

Beneficjent: m.st. Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Muzeum Warszawy

Wartość całkowita: 8 754 094,86 zł

Wydatki kwalifikowalne: 5 801 229,07 zł

Dofinansowanie: 4 640 983,25 zł (80% wydatków kwalifikowalnych)

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 , Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Okres realizacji projektu: 24.08.2016 r. – 30.11.2018 r.

Cel projektu: Głównym celem proj. jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Muzeum Warszawy (MW) oraz zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej. Realizacja projektu przyczyni się też do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturowej Warszawy, przybliżenia historii i dziedzictwa kulturowego miasta oraz wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze i rozwoju kompetencji społecznych w tym zakresie, co sprzyja rozwojowi społeczno – gospodarczemu obszaru (w wyniku samej realizacji projektu utworzonych zostanie 5 nowych, trwałych miejsc pracy).

Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez wykonanie następujących zadań:

 1. Zakup wyposażenia wystawienniczo – meblowego (m.in.: gablot, ekspozytorów, postumentów ekspozycyjnych, passe – partout, krzeseł, ław, siedzisk, zasłon, ram do obrazów wraz z zawiesiami, tabliczek z opisami i tekstami wystawowymi, manekinów na zabytkowe ubrania, podstawek pod muzealia),
 2. Zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia działalności kulturalnej (m.in. ekranów, rzutnika, projektora i nagłośnienia)
 3. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby dostosowania Wystawy do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. niewidzenie, niedowidzenie, niesłyszenie, niedosłyszenie). Między innymi: audiodeskrypcja wybranych obiektów do odsłuchania na miejscu, tłumacz PJM – online, podpisy w języku Braille’a oraz druk powiększony dla niedowidzących, dostosowanie Wystawy do potrzeb osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną:
 • teksty uproszczone;
 • udostępnienie przewodnika przed wizytą;
 • mapa aktualnych wystaw, druki o specjalnym, uproszczonym tekście, wzbogacone schematycznymi rysunkami.

      4. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu,

      5. Działania promocyjne i informacyjne.

 

Ww. projekt będzie kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez Muzeum Warszawy, współfinansowanym ze środków europejskich. W poprzednich latach uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:

 1. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Beneficjent – m.st. Warszawa,
 2. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, projekt współfinansowany ze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego; Beneficjent – Muzeum Warszawy,
 3. „Poprawa oferty kulturalnej i dostępności Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy“, projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013; Beneficjent – Muzeum Warszawy,
 4.  „Muzeum Warszawskiej Pragi”, projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013; Beneficjent – m.st. Warszawa,
 5. „Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy”, projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013; Beneficjent – m.st. Warszawa,
 6. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”, projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013; Beneficjent – m.st. Warszawa.

 

W dniu 06.03.2017 r. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.