Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 16 Stycznia, 2017 - 14:47, p.paradowski

Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych

Projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych” jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych

Wartość projektu: 1 341 374,91 zł

Wkład m.st. Warszawy:  762 473,08 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 578 901,83 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Projekt pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych jest dofinansowany ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów – Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych

Przedmiotem projektu był zakup nowego specjalistycznego sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych. Wnioskodawca zakupił średni samochód ratowniczo – gaśniczy wraz ze sprzętem zamontowanym na stałe oraz sprzętem takim jak: pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa technicznego, zestaw ratownictwa medycznego, agregat prądotwórczy, sprzęt przeciwpowodziowy, a także wyposażenie dla grup ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno – ekologicznego oraz grup poszukiwawczo – ratowniczych. Podwozie samochodu z napędem na cztery koła oraz wyposażenie w drabinę składaną umożliwi prowadzenie akcji ratowniczych w różnych warunkach, zarówno na terenach leśnych jak i na terenach zurbanizowanych.

Dodatkowo projekt zakładał realizację działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu propagowanie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa.

OSP Stara Miłosna, która Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej została włączona z dniem 14 kwietnia 1995 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, pełni istotne funkcje w zabezpieczaniu operacyjnym miasta Warszawa. Z uwagi na lokalizację na granicy czterech rejonów operacyjnych, OSP Stara Miłosna jest dedykowana do wielu zdarzeń również poza  granicami Warszawy. Rejon działania jest bardzo zróżnicowany: połączenia drogowe, budynki wielomieszkaniowe, zakłady pracy, a jednocześnie dużo terenów bagiennych, leśnych, nieużytków rolnych oraz starych zabudowań drewnianych.

16.01.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Projekt został zakończony 30.11.2018 roku.