Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

"Wyuczony zawód szansą na własny biznes"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 24 Lutego, 2012 - 13:34, szieba

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość całkowita projektu: 94 110,00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji : 02.01.2012 r. – 31.01.2013 r.
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy

Cel ogólny projektu: Podniesienie szans na rynku pracy 200 uczniów/uczennic wybranych 8 warszawskich techników, w czasie trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu:
- podniesienie wiedzy 200 uczniów/uczennic z zakresu przedsiębiorczości,
- wyposażenie 200 uczniów/uczennic w wiedzę i umiejętności przydatne dla uruchomienia
i prowadzenia działalności gospodarczej,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej 8 szkół objętych projektem,
- opracowanie i wykorzystanie materiałów dydaktycznych dotyczących przedsiębiorczości przez uczestników i szkoły,
- podniesienie kompetencji zawodowych 200 uczniów/uczennic poprzez praktyki zawodowe podczas projektu.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
z przedsiębiorczości dla 200 uczniów/uczennic trzecich i czwartych klas wybranych warszawskich techników, w grupach 25-osobowych, w łącznym wymiarze czasowym 64 godzin. W projekcie przewidziane są również praktyki u pracodawców dla uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter zamknięty, przeprowadzona zostanie
w poszczególnych szkołach uczestniczących w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków rekrutacji oraz uczestnictwa zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wyuczony zawód szansą na własny biznes”.

Biuro projektu:
Biuro Funduszy Europejskich                                                                      
Urząd m.st. Warszawy                                                                                   
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1                                                            
00-901 Warszawa                                                                                          
XIX p., pokój 1905, 1907
godziny otwarcia biura: pon. – pt. 8.00-16.00
tel:  (22) 443 02 22, (22) 443 07 76

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  (plik: regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie.pdf, rozmiar pliku: 356.28 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz rekrutacyjny
  (plik: formularz_rekrutacyjny.pdf, rozmiar pliku: 72.4 KB)
  Pobierz
 3. 3.

  (plik: plakat_wyuczony_zawod_szansa_na_wlasny_biznes.pdf, rozmiar pliku: 2161.7 KB)
  Pobierz