Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Warszawskie inspiracje do pracy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Października, 2012 - 15:39, pszczesna

 

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ZNAJDUJĄ SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI STRONY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wartość całkowita projektu: 1 915 994,80 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1 915 994,80 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Planowany okres realizacji projektu: 01.08.2012-31.07.2014
Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Partnerzy w programie: „MANZANA” Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych
Jednostki współrealizujące: Ośrodki Pomocy Społecznej Dzielnic m.st. Warszawy: Bemowo, Białołęka, Bielany, Targówek,  Wola i Żoliborz

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 128 osób (76 kobiet i 52 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

-       nabycie kwalifikacji zawodowych
-       nabycie doświadczenia zawodowego przez udział w zajęciach reintegracji zawodowej
-       wzrost umiejętności i kompetencji społecznych

 

Grupa docelowa:

 • mieszkańcy m.st. Warszawy bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany i Żoliborz.
 • osoby zamieszkałe na terenie dzielnic Targówek i Wola, które w 2009 roku zostały po raz pierwszy objęte wsparciem pomocy społecznej i/lub długotrwale korzystają z pomocy społecznej.

Łącznie 128 osób, podzielonych na 3 grupy, spośród których pierwsza rozpocznie zajęcia już w październiku 2012 r. może liczyć na następujące wsparcie:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych i indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • udział w kursach komputerowych;
 • udział w szkoleniach zawodowych dobranych indywidualnie do preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników;
 • zajęcia reintegracji społecznej, podczas których uczestnicy otrzymywać będą stypendia;
 • kompleksowe wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym w kształtowaniu wizerunku).

 

Projekt realizowany będzie w 3 edycjach. Uczestnicy pierwszej edycji (44 osoby) zrekrutowani zostaną we wrześniu 2012 roku i rozpoczną zajęcia w październiku 2012 roku.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają Ośrodki Pomocy Społecznej z Dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany, Targówek, Wola i Żoliborz:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
01-864 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82
www.opsbielany.waw.pl , zakładka "Projekty EFS"
Opiekun projektu: apiotrowska@opsbielany.waw.pl tel. 22 56 89 188

2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
03-188 Warszawa ul. van Gogha 7,
www.opsbialoleka.waw.pl
Opiekun projektu: kklimpel@opsbialoleka.waw.pl tel 22 614 70 00 wew.18

3. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
00-233 Warszawa, ul. Bema 91,
www.ops-wola.waw.pl
Opiekun projektu: dprzybys@ops-wola.waw.pl tel. 22 571 50  40,

4. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9
Opiekun projektu: eurokoordynacja@opsbemowo.waw.pl tel. 22 533 95 36

5. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
01-644 Warszawa, ul. Dembińskiego 3
www.ops-zoliborz.waw.pl
Opiekun projektu: eurokoordynator@ops-zoliborz.waw.pl  tel: 22 56 92 848

6. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 87;
 http://www.ops-targowek.waw.pl
Opiekun projektu: Marek Kłunejko m.klunejko@ops-targowek.waw.pl
tel. 797 31 81 51

oraz

Biuro Projektu znajdujące się w:
Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
tel.: 22 443 02 32/67, fax: 22 443 14 42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRACODAWCO

potrzebujesz stażysty?

Skontaktuj się z nami i weź udział w organizacji zajęć reintegracji zawodowej
w ramach projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”!

 

W ramach współpracy oferujemy:

      - stażystów zdeterminowanych do nabycia umiejętności praktycznych,

      - pokrycie comiesięcznego stypendium dla osób kierowanych na zajęcia reintegracji zawodowej,

      - opłacenie kosztów przejazdu do miejsca odbywania zajęć,

      - ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne,

      - sfinansowanie badań lekarskich stażystom.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w dokumentach umieszczonych do pobrania na stronie.

Zał. 1 - Ogólne zasady odbywania zajęć reintegracji zawodowej

Zał. 2 - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie zajęć reintegracji zawodowej

Zał. 3 -8 - Wzór umowy o zorganizowanie zajęć reintegracji zawodowej wraz z załącznikami

Zał. 9 - Zestawienie kursów zrealizowanych/realizowanych/planowanych do realiazcji w ramach I i II edycji

Zał. nr 10 - Szczegółowe zasady odbywania szkoleń, kursów oraz staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1

 

 

Projekt „Warszawskie inspiracje do pracy”

realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa

w partnerstwie z MANZANĄ Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogólne zasady odbywania zajęć reintegracji zawodowej
  (plik: zasady_odbywania_zrz.pdf, rozmiar pliku: 133 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie zajęć reintegracji zawodowej
  (plik: wniosek_dla_pracodawcow.pdf, rozmiar pliku: 123.46 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Wzór umowy o zorganizowanie zajęć reintegracji zawodowej
  (plik: wzor_umowy_reintegracja_zawodowa.pdf, rozmiar pliku: 158.03 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 1 do umowy
  (plik: zalacznik_nr_1.pdf, rozmiar pliku: 112.52 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Załącznik nr 2 do umowy
  (plik: zalacznik_nr_2.pdf, rozmiar pliku: 117.28 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Załącznik nr 3 do umowy
  (plik: zalacznik_nr_3.pdf, rozmiar pliku: 111.14 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Załącznik nr 4 do umowy
  (plik: zalacznik_nr_4.pdf, rozmiar pliku: 110.38 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Załącznik nr 5 do umowy
  (plik: zalacznik_nr_5.pdf, rozmiar pliku: 112.67 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Zestawienie kursów realizowanych/zrealizowanych przez uczestników projektu, dla których poszukiwani są organizatorzy stażu
  (plik: zestawienie_word_iv.2014.pdf, rozmiar pliku: 34.45 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Szczegółowe zasady odbywania szkoleń, kursów oraz staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1
  (plik: wytyczne_mjwpu_09.2011.pdf, rozmiar pliku: 166.34 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Ankieta rekrutacyjna
  (plik: ankieta_rekrutacyjna.pdf, rozmiar pliku: 102.68 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Regulamin projektu od 1.08 do 30.09.2012
  (plik: regulamin_projektu_od_1.08_do_30.09.2012.pdf, rozmiar pliku: 63.02 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Regulamin projektu od 1.10.2012
  (plik: regulamin_projektu_od_1.10.2012.pdf, rozmiar pliku: 63.04 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Regulamin projektu od 23.05.2013
  (plik: regulamin_projektu_od_23.05.2013.pdf, rozmiar pliku: 65.04 KB)
  Pobierz