Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 2 Grudnia, 2011 - 14:03, redaktor

WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości

We wrześniu 2011 firma INVESTIN Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu „WARSZAWSKA SYRENKA TECHNOLOGICZNA- Mazowiecki Program Inicjowania Przedsiębiorczości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Priorytetu VI/Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawa.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 2 125 466,00zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), budżet państwa (15%)
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Okres realizacji :  1 październik 2011 – 30 wrzesień 2013
Jednostki realizujące projekt:  INVESTIN Sp. z o.o.
Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa
Obszar realizacji projektu: Województwo Mazowieckie
Grupa docelowa:  studenci, doktoranci

Celem projektu było inicjowanie i promocja przedsiębiorczości na obszarze województwa mazowieckiego, z zakresu innowacyjnych technologii poprzez system szkoleń i doradztwo indywidualne.  Dla 22 zakwalifikowanych uczestników zostało przyznane jednorazowe dofinansowanie w wysokości 40 000 zł na otworzenie innowacyjnej działalności gospodarczej.

W projekcie mogli wziąć udział studenci i studentki oraz doktoranci i doktorantki mazowieckich uczelni wyższych. Skierowany był do twórców, wynalazców, pomysłodawców nowych, unikalnych rozwiązań, które są na etapie badań, koncepcji, prototypu bądź opracowanej technologii.

W ramach projektu realizowane były bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu zakładania firmy i tworzenia biznesplanu oraz planowania strategii biznesowej w kontekście zaawansowanych rozwiązań technicznych (HI-TECH). Ponadto możliwe było uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych metod ochrony własności intelektualnej i transferu technologii. Przedstawione zostały sposoby jak przystosować przedsiębiorstwo do warunków gospodarki rynkowej oraz tworzenia strategii marketingowych firmy.
Każda z osób, która w ramach projektu otworzyła działalność gospodarczą została objęta specjalistycznym wsparciem doradczym z zakresu efektywnego wykorzystania otrzymanej dotacji, prowadzenia i promocji firmy oraz przeprowadzenia ścieżki patentowej.

Zadaniem było doprowadzenie do założenia firm przez 22 wybranych uczestników, rozwinięcie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych przez system szkoleń i doradztwo, zapewnienie utrzymania się na rynku młodym firmom przez wsparcie doradcze i pomoc finansowa. Ograniczone zostało ryzyko socjalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez wsparcie pomostowe i opiekę nad dziećmi w czasie szkoleń. Został eliminowany stereotyp związany z domniemaną większą predyspozycją mężczyzn do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Więcej informacji: www.syrenka.kombinatorium.pl , www.warszawa.kombinatorium.pl

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Plakat
    (plik: plakat.jpg, rozmiar pliku: 97.34 KB)
    Pobierz