Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 21 Listopada, 2012 - 14:19, m.kolodziejski

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 8 274 107,24 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 6 715 049,38 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
Priorytet: Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie: Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
Okres realizacji: 2009-11-23 do 2014-12-31

Jednostka realizująca projekt: Miasto Stołeczne Warszawa

Opis projektu:

W ramach projektu, który jest częścią strategii m. st. Warszawy związanej z tworzeniem na terenie miasta Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej powstał, trzykondygnacyjny budynek biurowy zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Smolnej 4.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla przemian w środowisku gospodarczym Warszawy. Na terenie miasta niezbędne jest funkcjonowanie instytucji, która będzie oferowała merytoryczne wsparcie działającym przedsiębiorcom oraz osobom zakładającym własną firmę; stanie się organizatorem różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz lokalnych przedsiębiorców oraz będzie zdolna do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Centrum będzie pełniło rolę komplementarno – koordynacyjną (rolę integratora) wobec instytucji otoczenia biznesu, a także przedsiębiorców, naukowców oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem własnej firmy, stymulując ich aktywność i działając na rzecz wdrażania nowych usług zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami warszawskiego rynku.  Unikalność rozwiązania opiera się na działaniach integracyjnych i sieciowania (w tym instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców).

Stołeczne Centrum Przedsiębiorczości ma służyć jako instrument do pobudzania rozwoju gospodarczego, a w efekcie tworzenie nowych miejsc pracy na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Umowa o dofinansowanie projektu "Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości Smolna" została podpisana w dniu 7 lipca 2011 roku w Warszawie przez Pana Marcina Kierwińskiego  -Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego oraz przez Panią Hannę Gronkiewicz - Waltz – Prezydent m.st. Warszawy.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.