Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Października, 2012 - 14:47, m.kolodziejski

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:  29 280 086,89 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 14 540 268,68 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Priorytet: Priorytet  I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"

Działanie: Działanie 1.3 ”Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”

Okres realizacji: 04.2011 – 08.2016

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektora kreatywnego w Warszawie poprzez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i instytucjonalnej, wspierającej przedsiębiorstwa tego sektora gospodarki.

Centrum będzie pełnić rolę inkubatora przedsiębiorczości dedykowanego kreatywnym start-up’om. Wsparcie w Centrum obejmować będzie m.in.: preferencyjne stawki czynszu, szkolenia oraz usługi doradcze i informacyjne, dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej. Poprzez udostępnianie nowoczesnej powierzchni biurowej, konferencyjnej i wystawienniczej Centrum zaspokajać będzie specyficzne potrzeby firm sektora  kreatywnego.

Na parterze budynku frontowego zaplanowano hol wejściowy, portiernię, a także kawiarnię, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać kontakty biznesowe oraz organizować spotkania z klientami w mniej formalnych od biurowych warunkach. Zadaniem Centrum będzie również ścisła współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, przedstawicielami środowisk kreatywnych, wsparcie kreatywnych i innowacyjnych projektów oraz  przedsiębiorstw działających w sektorach kreatywnych.

Centrum Kreatywności, poza ułatwieniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nowym podmiotom, będzie prowadziło szeroko zakrojoną działalność na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej w Warszawie.

Ciekawostka o projekcie

Podpisano listy intencyjne o współpracy w ramach projektu z 9 partnerami (potencjalnymi inwestorami) m.in. w zakresie promowania idei kreatywnej przedsiębiorczości, wykorzystania powstałej infrastruktury. Są to: British Council, Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Ogólnopolski Cech Rzemiosł Artystycznych, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Przemysłów Kreatywnych, Akademia Sztuk Pięknych oraz Creative Hub.

Umowa o dofinansowanie projektu " Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa" została podpisana w dniu 27 września 2012 r. w Warszawie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz i Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.