Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 2 Października, 2012 - 14:47, m.kolodziejski

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:  29 280 086,89 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 14 540 268,68 zł

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

Priorytet: Priorytet  I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"

Działanie: Działanie 1.3 ”Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”

Okres realizacji: 04.2011 – 08.2016

Jednostka realizująca projekt: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektora kreatywnego w Warszawie poprzez udostępnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej i instytucjonalnej, wspierającej przedsiębiorstwa tego sektora gospodarki.

Centrum będzie pełnić rolę inkubatora przedsiębiorczości dedykowanego kreatywnym start-up’om. Wsparcie w Centrum obejmować będzie m.in.: preferencyjne stawki czynszu, szkolenia oraz usługi doradcze i informacyjne, dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej. Poprzez udostępnianie nowoczesnej powierzchni biurowej, konferencyjnej i wystawienniczej Centrum zaspokajać będzie specyficzne potrzeby firm sektora  kreatywnego.

Na parterze budynku frontowego zaplanowano hol wejściowy, portiernię, a także kawiarnię, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli nawiązywać i podtrzymywać kontakty biznesowe oraz organizować spotkania z klientami w mniej formalnych od biurowych warunkach. Zadaniem Centrum będzie również ścisła współpraca z instytucjami otoczenia biznesu, przedstawicielami środowisk kreatywnych, wsparcie kreatywnych i innowacyjnych projektów oraz  przedsiębiorstw działających w sektorach kreatywnych.

Centrum Kreatywności, poza ułatwieniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nowym podmiotom, będzie prowadziło szeroko zakrojoną działalność na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej w Warszawie.

Ciekawostka o projekcie

Podpisano listy intencyjne o współpracy w ramach projektu z 9 partnerami (potencjalnymi inwestorami) m.in. w zakresie promowania idei kreatywnej przedsiębiorczości, wykorzystania powstałej infrastruktury. Są to: British Council, Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Ogólnopolski Cech Rzemiosł Artystycznych, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Politechnika Warszawska, Stowarzyszenie Przemysłów Kreatywnych, Akademia Sztuk Pięknych oraz Creative Hub.

Umowa o dofinansowanie projektu " Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa" została podpisana w dniu 27 września 2012 r. w Warszawie przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz i Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.